Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 31
BUPL mener: Også et valg om ledelse
Hviklen ledelsesopfattelse ligger bag de flotte valgaftaler?
Af: Lasse Bjerg Jørgensen
Kommunalvalget på tirsdag handler i høj grad om børn og unge. BUPL har været med til at sætte fokus på området, fordi børns og unges velfærd afhænger af gode arbejdsforhold for pædagogerne i kommunernes institutioner.
Det gælder også BUPL's 6500 ledermedlemmer. De er direkte berørt af kommunens beslutninger om styring og ledelse af institutionerne.
Mange politikere taler om mere velfærd og øget kvalitet, men hvilken ledelsesopfattelse ligger bag de flotte valgtaler? Og hvad mener den enkelte politiker om ledelse?
Går politikeren ind for stram styring og et snævert ledelsesrum til den enkelte leder, fordi vedkommende er stærkt fokuseret på at holde sorte tal på den økonomiske bundlinje? Eller har politikeren tillid til, at kommunens ledere rent faktisk er så dygtige, at de kan håndtere et mere vidtrækkende ledelsesrum og selv kan vælge deres styringsmæssige metoder?
Spørgsmålene kan virke enkle, men er det faktisk ikke. For bag hvert spørgsmål gemmer sig ledelsesopfattelser, som er meget forskellige, og som giver meget forskellige muligheder for at udøve ledelse.
Der er derfor god grund til at spørge politikerne om deres ledelsesopfattelse. Og der er god grund til at spørge ind til deres opfattelse af de støttesystemer, lederne får til deres ledelsesopgave.
Til den stramme styring, som efterhånden er et kommunalt mantra, følger nemlig sjældent de rette styringsværktøjer med. Det betyder, at lederen bliver bundet til styringsdagsordenen, hvilket tager tid fra de øvrige vigtige ledelsesopgaver og sætter forhindringer op for synlig ledelse af de pædagogiske institutioner.
Der er også god grund til at spørge politikerne, hvordan de vil inddrage lederne i udviklingen af de pædagogiske tilbud og af børne- og ungepolitikken i kommunen. Altså om politikerne magter at bruge lederne som de eksperter, de er.
Og hvad med politikernes holdning til ledernes ytringsfrihed? Hvordan ser de på ledernes pligt til at melde tilbage til de administrative og politiske systemer, og hvordan oplever lederne konsekvenserne af de politiske beslutninger? Skal lederne bare rette ind, eller forstår politikeren at indgå i konstruktive dialoger, der bidrager til udvikling?
Så det er vigtigt at få spurgt ind til kandidaternes holdning til ledelse og styring af institutionerne. Hvordan ser kandidaterne i din kommune på ledelse af kommunens institutioner?
God valgdag på tirsdag, og husk at stemme.