Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
På fremtidens plejehjem. Lone skaber menneskelige rum
På Danmarks mest moderne plejehjem i Aalborg spreder pædagog Lone Lunde Andersen glæde og tryghed i de ældres hverdag. Der er brug for pædagogernes kompetencer i ældresektoren.
Af: Tanja Lærke Larsen
Lone Lunde Andersen bærer ikke uniform eller kittel. Når hun træder ind i plejeboligerne på Fremtidens Plejehjem, er hun bare ’Lone’, som de ældre betror sig til.
»Jeg møder den ældre som et ligeværdigt ­menneske – ikke som specialist eller en person, som ved bedre. Min største kompetence er at kunne lytte og være empatisk,« siger Lone Lunde Andersen, som siden åbningen i januar 2014 har arbejdet som pædagog på Danmarks mest moderne plejehjem, Fremtidens Plejehjem i Aalborg.
Det hypermoderne plejehjem er et strålende eksempel på, at samarbejde mellem mange fagligheder er et plus. Udover plejepersonalet er der ansat alt fra ergoterapeuter til en musiker – og altså to pædagoger.
Lone Lunde Andersen er ikke i tvivl om, at det ­giver fantastisk god mening, at pædagoger arbejder i ældresektoren.
»Jeg ser det hver dag, når jeg bløder op på hårknuder, motiverer beboerne til bevægelse og sætter aktiviteter i gang, som spreder glæde. Der er masser af fine rum på Fremtidens Plejehjem, men som pædagog skaber vi menneskelige rum,« siger Lone Lunde Andersen, der ikke arbejder med pleje, men er med til at arrangere alt fra læseklubber og fredagscaféer til oktoberfest og manicureaftener for hjemmets 75 beboere.
Lone Lunde Andersen har tidligere arbejdet i børnehave, men fik for mange år siden lyst til at prøve kræfter med et nyt område. Det blev ældreplejen, hun kastede sin kærlighed på og har siden da arbejdet på flere forskellige plejehjem.

God til kriser. Pædagogers store force ligger i deres humanistiske og anerkendende tilgang, som forstærker den ældre i, at ’jeg kan faktisk noget’, og motiverer ham eller hende til at bevæge sig og deltage i meningsfulde aktiviteter.
Især i krisetider er de pædagogiske kompetencer en stor fordel. Det kan være svært at flytte på plejehjem, for alle ved, at det er livets sidste station. Lone Lunde Andersen motiverer de ældre til at holde sig i gang og deltage i meningsfulde og livsbekræftende aktiviteter. Og når tanker om død og sygdom presser sig på hos hjemmets beboere, tager hun de personlige snakke.
»Ofte kalder beboerne på mig, hvis de har nogle problemer, de gerne vil snakke om. Jeg lægger øre til under deres kriser, ikke som en ekspert, men som et ligeværdigt menneske,« siger hun.
Også det pædagogiske blik for relationer kommer Lone Lunde Andersen til gode. Hun hjælper beboerne med at lave alliancer på kryds og tværs af etagerne.
»Når jeg for eksempel inviterer på manicure i wellnessrummet, kigger jeg på, hvilke damer der vil have glæde af at være sammen,« siger Lone Lunde Andersen.

Fra en anden vinkel. Også plejehjemsleder Lars Larsen oplever store fordele ved at inddrage pædagoger i plejehjemsarbejdet. Førhen var et plejehjem et sted, hvor man så sig selv afslutte livet. Men de, der kommer på plejehjem i dag, vil gerne have, at der sker noget omkring dem, fortæller Lars Larsen.
»Nutidens ældre efterspørger flere aktiviteter og flere kompetencer ved personalet. De vil have et liv med udfordringer og muligheder, hvor de bliver mødt som det menneske, de er. Derfor er vores filosofi, at når mange forskellige fagligheder arbejder sammen, løser man opgaven bedre for den ældre,« siger Lars Larsen.
Både Lars Larsen og Lone Lunde Andersen spår, at vi i fremtiden vil se mange flere pædagoger arbejde i ældresektoren.
»Jeg er næsten sikker på, at det efterhånden vil blive normalt at finde pædagoger på plejehjemmene. Det burde der i hvert fald være på alle plejehjem, for det er der behov for,« siger Lone Lunde Andersen.