Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 51
Erfaren fagpolitiker i FU
Lis Pedersen, nuværende formand i BUPL Afdeling 6 på Amager, bliver Jane B. Pedersens afløser i Forretningsudvalget. Lis Pedersen vil kæmpe for, at BUPL får en skarpere politisk profil
Af: Vibeke Bye Jensen
På fusionskongressen i begyndelsen af november lod Lis Pedersen sig vælge som 2. suppleant til BUPL's forretningsudvalg (FU). Og selv om hun har ønsket at lægge billet ind på en plads i den daglige ledelse af Forbundet, havde hun ikke forventet, at hun allerede inden jul ville blive opfordret til at indtage pladsen.
Men Jane B. Petersens ønske om at komme hjem til Vejle og et job som faglig sekretær, og 1. suppleanten, Pia Vingaards, afslag på grund af graviditet, har betydet, at andenpladsen har vist sig at være den direkte vej til et FU-kontor på Blegdamsvej. Lis Pedersen har dog ønsket at trække indtrædelsen til 1. februar 2002, fordi hun vil afvikle sit formandsjob i BUPL Afdeling 6 på en ordentligt måde.
Lis Pedersen blev uddannet som pædagog i 1973 fra Tårnby Børnehaveseminarium og fik straks en plads i bestyrelsen i det, der dengang hed kreds 2 i BUPL Københavns Kommune. I 1983 vendte hun tilbage til Amager og BUP Afdeling 6, hvor hun året efter blev formand. Det har hun været lige siden, bortset fra et par sæsoner som hovedbestyrelsesmedlem.

Ikke i opposition. Lis Pedersen har ofte markeret sig som værende uenig med den siddende ledelse, men hun nedtoner selv, at der er tale om en direkte opposition.
»Hvis det at være medunderskriver af VI-initiativet (seks fagforeningers udspil til en skarpere BUPL-profil i forhold til udlicitering og privatisering, red.) og det, at jeg ikke altid har været enig med FU i udmeldingerne til omverdenen, kan betegnes som, at jeg er i opposition, så er jeg det. Men ellers vil jeg ikke sige, at vi i BUPL har en opposition til den nuværende ledelse,« siger hun.
»Jeg glæder mig til jobbet. Det nytter jo ikke noget bare at brokke sig. Vil man have indflydelse og have ændret nogle ting, så må man være parat til at gøre et stykke arbejde, der hvor beslutningerne tages,« siger Lis Pedersen.

Klare udmeldinger. Lis Pedersen har endnu ikke formuleret en 100-dags-plan, men hendes helt store ambition med arbejdet i FU er, at BUPL får en meget skarpere politisk profil udadtil.
»Der har været nogle tilfælde, hvor jeg kunne have ønsket mig, at BUPL markerede sig skarpere i den politiske debat på det pædagogiske område. Det gælder i udliciteringsdebatten, på det uddannelsespolitiske område og i forhold til den borgerlige holdning til børneområdet. Vi skal være hurtigere til at komme med politiske udmeldinger, når der sker noget på vores område. Selv om det hen ad vejen er blevet bedre, synes jeg, at vi skal arbejde på at blive endnu bedre til det,« siger hun.
Lis Pedersen mener også, at BUPL i de kommende overenskomstforhandlinger skal være klarere i mælet om, hvad man vil have. Det kan godt være, at man må indgå kompromisser, når det kommer til de direkte forhandlinger, men indtil da skal ingen være i tvivl om, hvor BUPL står.
Lis Pedersen ønsker også, at der arbejdes for, at de faglige organisationer på børneområdet samles til ét stort forbund. I Afdeling 6 har man hele tiden haft et Kartel-samarbejde, og den nu afgående formand er ikke i tvivl om, at en samling af de pædagogiske forbund er vejen frem til større politisk indflydelse.
Det er endnu ikke afklaret, hvilke opgaver Lis Pedersen skal arbejde med i forretningsudvalget. Men hun brænder især for ITR-området, som hun har været med til at udvikle gennem årene. Blandt andet har hun været med til at lave forarbejdet til det, der nu er TR-centret.