Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Kræftfremkaldende kemi bor på stuerne
Af: Mikkel Prytz
Bekymrende høje niveauer af hormonforstyrrende kemikalier og CO2-niveauer tre gange så høje som Arbejdstilsynets anbefalinger. Det er nogle af de alvorlige problemer med indeklimaet i daginstitutioner, som Det Økologiske Råd beskriver i en ny rapport.
I alle 20 undersøgte institutioner fandt rådet kemiske stoffer, der kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Stofferne stammer blandt andet fra madrasser, regntøj og legetøj. De binder sig til støv, og derfor kan dårlig rengøring og manglende ventilation forstærke problemet.
Mette Skovhus Larsen fra BUPL’s forretningsudvalg, er tilfreds med, at der kommer fokus på indeklima i daginstitutioner, da små kneb ofte kan dæmme op for problemerne.
»I samarbejde med FOA og forhåbentligt Kommunernes Landsforening vil vi gå til Sundhedsstyrelsen og bede dem udlægge, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser rapportens resultater kan have for børn og pædagoger. Giver det anledning til yderligere, følger vi selvfølgelig op,« siger hun.