Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
Nyt fra A-kassen. Du skal selv booke møderne
Fra og med 1. september skal du selv booke dine møder med jobcenteret. Hvis du ikke gør det, kan du miste dine dagpenge
Af:
Folketinget har besluttet, at fra og med 1. september skal alle dagpengemodtagere selv booke jobsamtalerne i jobcenteret og opfølgningssamtalerne (tidligere rådighedssamtaler) i a-kassen.

Du vil fortsat blive indkaldt til begge typer møder, men fra og med 1. september 2016 er det dit eget ansvar at ’selvbooke’ et møde inden for den angivne frist. Hvis du ikke overholder fristen, går det ud over dine dagpenge.

● Jobcenteret skal holde mindst seks jobsamtaler med dig inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed – og efterfølgende mindst fire jobsamtaler med dig, hver gang du har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Du får som sagt en indkaldelse hver gang, men du skal selv booke det konkrete møde på jobnet.dk

● A-kassen skal holde to opfølgningssamtaler med dig inden for de første seks måneders sammenlagte ledighed. Vi sender dig ligeledes en indkaldelse til opfølgningsmøderne i din e-Boks, men du skal selv booke det konkrete møde i BUPL’s Digitale A-kasse, bupl.dk/dda.
Hvis du ikke selv booker en tid til disse samtaler inden for den frist, der er angivet i indkaldelsen, vil du automatisk blive afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret dagen efter fristens udløb og dermed miste retten til dagpenge, indtil du selv gentilmelder dig som ledig på jobnet.dk.

I forbindelse med gentilmeldingen vil du få en ny frist for selvbooking af samtalen. Men dagpengene for dagene mellem fristens udløb og din gentilmelding er tabt.