Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 06
Alkohol:Jeg kan lugte du har drukket
I Skamby Børnehave lærer pædagogerne, hvordan de skal hjælpe, hvis de opdager alkoholproblemer i en familie. De er blevet trænet af to konsulenter fra Odense Kommunes Alkoholklinik. Børnehavens arbejde kommer snart på tv.
Af: Kirsten Winding
Pædagoger i Skamby Børnehave siger det ligeud, hvis de kan lugte, at en forælder lugter af alkohol.
"Vi siger: 'Jeg kan lugte, at du har drukket'. Men vi siger det selvfølgelig ikke, hvis det er en far eller mor, der altid er ædru, men har fået en enkelt fredagsøl, inden barnet bliver hentet. Lugter far eller mor derimod ofte af alkohol eller er så tydeligt påvirket, at vi ikke kan forsvare at lade dem køre herfra i bil, så påtaler vi det," forklarer Sisse Dohrmann, leder af Skamby Børnehave.
Pædagogerne har fået hjælp til at forholde sig til forældres alkoholmisbrug. De har blandt andet lært, at det er bedst at gribe fat om problemet straks og ikke vente til en anden dag. Som regel er det børnene, der henleder pædagogernes opmærksomhed på, at noget ikke er, som det skal være i familien. Og tit sker det, før pædagogerne har registreret, at forældrene har drukket. Det kan aflæses i børnenes adfærd, mener pædagog og souschef Christina Nielsen.
"Vi har en 'undringsbog' i personalerummet. I den skriver vi, hvis der er noget i børnenes leg eller adfærd, der undrer os. Hvis der bliver skålet heftigt i dukkekrogen, hvis legen tit handler om, at 'få nogle bajere', eller hvis barnet virker indesluttet eller reagerer voldsomt på noget helt normalt. Det er nemlig ofte et signal om, at der er et problem i barnets liv. Det kan være vold, omsorgssvigt, incest - eller misbrug i familien. Og så er det vores opgave at være børnenes advokat og forholde os til det. Vi tilstræber at få øje på problemet, inden barnets signaler bliver til symptomer," siger hun.

Tilbud om undervisning. Pædagogerne i Skamby Børnehave har ikke altid været så direkte over for forældrene. De har lært det gennem et projekt, som Sundhedsstyrelsen samarbejder med Danmarks Radio om i foråret 2009. Kampagnen hedder 'Når mor og far drikker', og ud af 21 børnehaver på Nordfyn, som blev opfordret til at deltage, var Skamby Børnehave den eneste, der sagde ja tak.
"Vi så det som en mulighed for videreudvikling og uddannelse. Vi vidste godt, at der nok var et alkoholproblem i en familie eller to. Men vi var netop i tvivl om, hvordan vi bedst kunne tackle det. Så vi syntes, det var et godt tilbud om at lære noget vigtigt," siger Sisse Dohrmann.
Projektet indebar, at hele børnehavens personale fik et kursus i at få øje på og tackle de situationer, der opstår, når forældre har et misbrug. Og Sisse Dohrmann, Christina Nielsen samt en pædagog mere fik flere timers undervisning i det samme. To alkoholkonsulenter fra Odense Kommunes Alkoholklinik, Steffen Christensen og Jacob Hulgard, har trænet samtaleteknik med personalet gennem blandt andet rollespil, og de har fungeret som backup, når problemet opstod i virkeligheden. Pædagogernes opgave er ikke at behandle eller afvænne forældrene, men at strække en hånd frem og tilbyde hjælp.
"Og netop derfor er det også blevet særdeles godt modtaget. En far, jeg greb fat i, blev meget taknemmelig, fordi vi tilbød at hjælpe i stedet for at fordømme eller bare gøre ingenting. Han var selv klar over, at han drak for meget, men havde ikke overskud til at få gjort noget ved det. Vi tilbød at ringe til alkoholkonsulenterne for ham og fik arrangeret et møde med dem her i børnehaven efter lukketid. De aftalte så, at han skulle i behandling - så nu gør han en indsats for at stoppe," siger Sisse Dohrmann.

For børnenes skyld. Pædagogerne har ikke oplevet, at forældre synes, at det hverken er grænseoverskridende eller utidig indblanding. Men det har ikke været let for pædagogerne. Christina Nielsen var nervøs første gang, hun skulle snakke med en forælder, men her hjalp den træning, hun havde fået.
"Vores teknik er egentlig meget enkel. Vær venlig og imødekommende, læg eventuelt en hånd på forældrenes arm eller skulder og giv udtryk for din bekymring - ikke fordømmelse. Og sig så bare den ene sætning: 'Jeg kan lugte, at du har drukket.' Så kommer de fleste med en hurtig bemærkning om, at det kun er en enkelt genstand eller lignende. Men bliv så bare stående og ti stille. Så kommer der som regel mere, og de lukker op og vil i virkeligheden gerne snakke om det," siger hun.
Pædagogerne sørger selvfølgelig for at være lidt diskrete. Samtalen foregår ikke i garderoben, hvor alle kan lytte med.
"Forældre, der er kommet til at drikke for meget, er jo altid godt klar over det selv og vil i virkeligheden gerne hjælpes. Og vores indgang til det er jo deres blødeste punkt, deres børn. De ved jo inderst inde godt, at deres misbrug går ud over dem," siger Sisse Dohrmann.

På tv. Ud over at have alkoholkonsulenterne tilknyttet har Skamby Børnehave også sagt ja til at have et tv-hold fra Danmarks Radio med. De har fulgt projektet gennem hele efteråret 2008 og lavet en udsendelse om, hvordan det er forløbet. Det har kostet tid og opmærksomhed, men pædagogerne har lært, at de også kan bruge samtaleteknikken i mange andre sammenhænge.
"Vi er ikke en rig børnehave, men vores venteliste er bestemt ikke blevet mindre. Forældrene er ikke blevet afskrækkede af, at vi er med i det her projekt. Tværtimod siger mange, at de sætter pris på, at vi tager hånd om det, hvis vi kan se, at et barn har problemer," siger Sisse Dohrmann.
TV-udsendelsen med Skamby Børnehave bliver vist på DR1 22. marts 2009.

Om Skamby Børnehave
Skamby Børnehave ligger centralt mellem Søndersø, Bogense og Otterup i Nordfyns Kommune. Den har plads til 33 børn og 15 børn i en udegruppe. Der er familier fra alle sociale lag i området, men Skamby er måske nok et af de yderområder i kommunen, som har lidt flere familiemæssige problematikker end gennemsnittet.

Kampagne om alkohol i familier
24. februar 2009 lancerer Sundhedsstyrelsen og DR sammen med kommunernes børnefamiliesagkyndige den landsdækkende kampagne 'Når mor og far drikker'. Se mere om kampagnen på www.naarmorogfardrikker.dk
• Kampagnen, der løber i 6-8 uger skal medvirke til bedre vilkår for de børn, der i dag er en del af en familie med alkoholproblemer, og som ikke modtager tilstrækkelig støtte.

• De vigtigste målgrupper for kampagnen er lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, alkoholbehandlere og politiske beslutningstagere.

• Problemet kan kun reduceres, hvis en eller flere er opmærksomme på børnenes situation og på hvilke handle- og støttemuligheder, der findes i forhold til dem og deres forældre.

• En del af kampagnen sker i medierne, og udsendelsen fra Skamby Børnehave er en del af den dokumentarserie på fire programmer, DR sender i marts 2009.

Til lærerne og pædagogerne vil der også være konkrete tilbud i form af en DVD med fokus på "Den vigtige samtale" - om hvordan skoler og daginstitutioner kan tage den vigtige samtale med forældrene, hvis der er mistanke om, at et barn mistrives pga. alkoholproblemer i hjemmet.
DVD'en til pædagoger og lærere kommer først lidt senere inde i kampagnen, da den endnu ikke er færdigklippet.
Kilde: Danmarks Radio