Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 13
Stærke stuer
Børnehaven Chili fik sit navn, da to institutioner blev lagt sammen. Det skulle være nyt og anderledes og ikke lugte af lilla ble. Navnet er led i institutionens branding af sig selv, mener forældreformand.
Af: Signe Strandby Nielsen
Krydderikvarteret i Middelfart har fået en ny stærk beboer. Børnehaven Chili kom til verden, da de to børnehaver Blæksprutten og Merianvej blev lagt sammen og fik fælles ledelse ved årsskiftet. De to institutioner ligger på hver sin side af Salvievej og er nu samlet under mottoet 'Sammen er vi stærke'. På den ene side af vejen finder man de røde chilier og på den anden side de grønne. Begge bygninger har fået et nyt dørskilt med en rød og en grøn chili, der krammer.
De 133 børnehavebørn tog hurtigt navnet til sig, og de taler nu om 'de andre chilier', når de to huse mødes. Navngivningen var også vigtig for de 25 voksne chilier, fortæller Chris Nørregaard, der var formand for forældrebestyrelsen ved sammenlægningen.
"De to børnehavers kulturer var ret forskellige, og de opfattede også sig selv forskelligt. Vi blev enige om, at hvis det skulle lykkes at skabe en fælles kultur og fælles fodslag, så var det nødvendigt at starte helt forfra på en lang række områder. Vi syntes, det gav mening at finde et fælles navn og derved skabe en fælles reference," siger Chris Nørregaard, hvis søn Jonathan netop har vinket farvel til børnehaven for at starte i skole.

Navnet samler. De to forældrebestyrelser blev samlet i januar og udskrev en navnekonkurrence, for de indså hurtigt, at de ikke selv var særligt kreative på navneblokken. Det var pædagog Cindy Lyngholm Vesterlund, der løb af med sejren, for hendes forslag levede op til de kriterier, bestyrelsen havde til et nyt navn.
"Det var jo et epokebrud, og der var de her kulturforskelle. Så vi ville gerne signalere noget nyt. Navnet kan forstås på børneniveau, og samtidig er det dybere, og de voksne kan forholde sig til logoet og mottoet," siger Chris Nørregaard.
Han er glad for, at navnet viser styrke, selvom sammenlægningen var en hård proces, og folk havde været kede af, at de skulle lægges sammen.

Farvel til lilla ble. I marts afslørede forældrebestyrelsen det nye navn ved en reception, hvor forældre og medarbejdere slubrede champagne, nippede kransekage og smagte på det nye navn. Bobler og bestyrelsesfest skabte gejst og goodwill om den nye fælles start, for 'selvom man er en børnehave, behøver man ikke at gøre det på den sædvanlige lilla blemåde', mener Chris Nørregaard.
Han er meget tilfreds med, at det nye navn ikke lægger sig op ad velkendte institutionsnavne som Bifrost, Hurlumhej og Solsikken - navne, som bestyrelsen overvejede, inden valget faldt på Chili. De peger mere tilbage end fremad, mener han.
"De klassiske navne afspejler en kultur, som jeg tror, er meget rodfæstet. Det er en måde at se sig selv på. De typiske navne går igen fra halvfjerdserkultur og blomsterbørns børn. Når man kigger på aldersgennemsnittet for pædagoger, er de fleste også fra den tid. Pædagoger har en kultur, folkeskolelærere en anden og fabriksarbejdere en tredje. Vi ville gerne udvikle kulturen og flytte tingene lidt," siger Chris Nørregaard.

Branding og slogan. Et af kravene til det nye navn var, at det skulle være et godt brand. Branding og sloganer er ikke længere forbeholdt firmaer, der sælger løbesko og laptops, mener Chris Nørregaard. For børnehaver kan også få brug for at sælge sig selv.
"Middelfart Kommune har en rammestruktur, hvor du skal have besat pladserne i institutionen. Så institutionerne er ude at konkurrere mod hinanden. Det handler om at få folk til at stoppe op. Hov, her er en børnehave, der ikke hedder Solsikken. Et anderledes navn gør, at man huskes. Så skal Jonna og den kommende bestyrelse sørge for, at institutionen bliver forbundet med noget positivt," siger han.
Børnehavens leder, Jonna Normann Pedersen, mener heller ikke, at et slogan er forbeholdt smarte businessfyre i jakkesæt.
"Sloganet betød noget i processen. Det viser, at nu er vi her sammen, og det vil vi. Medarbejderne sagde: 'Sammen er vi stærke, og det skal vi nok klare'. På den måde virkede sloganet også fint. Det betyder, at vi tænker over fællesskabet," siger hun.

Lette skuldre. Jonna Normann Pedersen er nu leder for alle de røde og grønne chilier, og hun er glad for forældrebestyrelsens initiativ.
"Det var rigtig fint, at de gik ind og tog navnekonkurrencen på sig. Da vi var så nye sammen, kunne det have været rigtig svært at finde på et navn. De tog noget fra vores skuldre og hjalp os med at finde en ny identitet og sætte tingene i gang," fortæller Chili-lederen.
"Navngivningen var et sjovt element i den her lidt svære proces og en positiv ting at samles om i starten. Det var et led i forløbet med at lære hinanden at kende og finde nye veje sammen," siger Jonna Normann Pedersen.
Børnehavens navneforandring har kostet 22.000 kroner i form af honorar til tegner og fremstilling af nye skilte og stempler.

Info
børnehaven Chilis navnekonkurrence
Her er de krav, som børnehaven havde til det nye navn:
• Navnet skal klinge godt i telefonen.
• Det skal være nemt at udtale på alle sprog, også på børneniveau.
• Det skal være genkendeligt.
• Børn og voksne skal kunne relatere sig til det.
• Det skal være et navn, som signalerer fremtid.
• Det skal ikke indeholde relationer til de gamle navne.
• Det skal samle begge afdelinger i et fælles navn.
• Det skal kunne skæres til i forhold til branding (hjemmeside, logo, mailadresse m.m.).

Asyl
Ordet asyl kommer af det latinske og græske ord for 'fristed'. Det blev i 1800-tallet brugt om velgørenhedsinstitutioner til nødlidende. Det blev især brugt om folke- og menighedsbørnehaver for udearbejdende mødres småbørn. Børneasylerne blev oprettet på privat initiativ fra omkring midten af 1800-tallet.
Kilde: Denstoredanske.dk

Et festnavn
Guldbryllupsasylet i Aarhus var ikke alene om at tage navn efter den kongelige festdag den 26. maj 1892.
I den anden ende af landet i Kastrup uden for København tog 'Børnesanatoriet af 26. Maj 1892' sig af svagelige børn, der havde brug for frisk luft og renlighed.
I Skanderborg fejrede man regentparret ved at lave parken 'Kong Christian IX og Dronning Louises Anlæg', senere kendt som Guldbryllupsanlægget.