Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 15
TEMA: SPROG. Efteruddannelse i sprog
Af: Vibeke Bye Jensen
Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke til 34 millioner kroner. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en massiv opkvalifi­cering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til, at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering, der trådte i kraft den 1. juli 2010.
Det er de tre professionshøjskoler UCC, VIA og UCL der sammen med Center for Offentlig Kompetenceudvikling og Center for Børnesprog står for sprogpakken. Indtil videre har omkring 6000 pædagoger været på kursus. Kurset bygger på den grundantagelse, at børn primært lærer sprog fra voksne via implicitte og eksplicitte læringsstrategier. Derfor er det vigtigt at tilrettelægge hver­dagen, så det enkelte barn får lejlighed til at lytte til og bruge sproget ofte, hvilket især understøtter de talesproglige kompetencer. Kurset er tilrettelagt, så det understøtter praksisnær og interaktiv læring, der skal sikre en varig effekt på praksis efter kursets ophør.
Læs mere på www.sprogpakken.dk