Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 17
BUPL MENER: Kommer der nu omsider en minimumsnormering?
Det ser faktisk ud til, at regeringspartierne har fået øjnene op for, hvad dygtige pædagoger betyder for børnene.
Af: Henning Pedersen formand for BUPL
Folketinget åbner tirsdag den 7. oktober, og hvis man skal tro de seneste politiske udmeldinger, tegner der sig et positivt billede på børneområdet. Det er også tiltrængt efter flere år med besparelser ude i kommunerne – og med historisk dårlige normeringer for børnene.
BUPL har igennem flere år foreslået minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men det har været svært at trænge igennem hos de politiske partier. SF og Enhedslisten har dog længe bakket op om minimumsnormeringer, og Enhedslisten har sat tal på. Der må højst være tre børn pr. pædagog i vuggestuerne, seks i børne­haverne og ni på fritidshjemmene, lyder det. Men gennem­bruddet kom for alvor for nylig, da regeringspartiet Radikale Venstre (R) på sit landsmøde vedtog en resolution om, at partiet vil arbejde for, at der i vuggestuer skal være minimum fire voksne til 13 vuggestuebørn og i børnehaver mindst tre voksne til 19 børn.
Vi er nu tættere på at få indført minimumsnormeringer i Danmark end nogensinde før. De kommende dage og uger vil BUPL særligt appellere til Socialdemokraterne (S). De har tidligere talt varmt for ’velfærdsrettigheder’, og med minimumsnormeringer vil partiet kunne sætte en stopper for de massive besparelser, som kommunerne har gennemført på børneområdet de seneste år.
Socialdemokraterne har i øvrigt sammen med Radikale Venstre et mål om at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne, så det er nærliggende, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og finansminister Bjarne Corydon (S) følger deres regeringspartner og sikrer børnene en god normering på finansloven.
Det ser faktisk ud til, at regeringspartierne har fået øjnene op for, hvad dygtige pædagoger betyder for børnene – og især for udsatte børn. Radikale Venstre vil lave en ordning for ’særligt talentfulde pædagoger’, der skal være med til at bryde den sociale arv i udsatte institutioner. Samtidig vil Socialdemokraterne udvide det såkaldte forældrepålæg. Det betyder, at kommunerne vil kunne pålægge forældrene at sende deres barn i institution, hvis der er tale om et udsat barn.
Vi ved fra undersøgelser, at daginstitutioner har stor betydning for børns udvikling, særligt for de udsatte børn. Men talentprogrammer og forældrepålæg er næppe løsningen på problemerne.
Jeg savner mere fokus på kvaliteten i daginstitutionerne. En ny forskningsrapport fra SFI –Det Nationale Forskningscenter for Velfærd siger det meget klart:
’Det er ikke nok, at børn går i daginstitution. Institutionen skal også have høj kvalitet med gode normeringer og gruppestørrelser – og der skal være mange uddannede pædagoger’.
Altså endnu et argument for minimumsnormeringer.