Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 20
Ligestilling; Haner i hønsegårde
En ny rapport fra Center for Ligestillingsforskning sætter fokus på mænd, der vælger at arbejde i traditionelle kvindefag, herunder pædagogfaget. En af konklusionerne er, at mændende også privat får større forståelse for de bløde værdier, og til gengæld tilfører de de bløde værdier noget maskulint
Af: Trine Vinther Larsen
I denne uge offentliggør Center for Ligestillingsforskning en ny rapport om mænd, der vælger at arbejde i traditionelle kvindefag. Blandt de udvalgte erhverv er pædagogfaget, som ifølge BUPL's opgørelse kun tæller 14,4 procent mænd. For vuggestuer var andelen af mandlige ansatte i 2003 helt nede på 1,7 procent i 2003, og den 28-årige vuggestuepædagog Martin Fenger må siges at tilhøre en sjælden art. Han er ene hane blandt 17 kvinder i Ellekilde Vuggestue i Skovlunde.
"Det vigtigste er, at man kan sige fra. Når så mange kvinder er samlet på en arbejdsplads, er der megen fnidderfnadder og snak om alt fra manden derhjemme til, om man skal gå med G-streng- trusser. Og så bliver det altså for privat til, at jeg vil snakke med. Det ville nærmest være som at få sin livshistorie i Billedbladet," siger Martin Fenger, der godt kan lide at holde arbejdspladsen skarpt adskilt fra sin fritid.
"Jeg ved ikke, om det er særligt maskulint. Men der er noget om klicheen, at kvinder taler meget, og mænd er mere korte for hovedet," siger han og forklarer, at det også kommer til udtryk i hans måde at tackle børnene på.
"Jeg er nok hurtigere til at sige: "rejs dig og kom op på cyklen igen", hvis et barn vælter på den tohjulede, hvorimod mine kvindelige kolleger trøster barnet i længere tid," siger han.
Også når Martin Fenger skælder ud, er seancen hurtigere overstået.
"En skideballe er en skideballe, og så stopper den der. Og jeg tvivler altså på, at det hører hjemme på vuggestueniveau at komme med lange forklaringer om, at man kan give et andet barn en traumatisk barndom ved at slå og mobbe," siger Martin Fenger, men han tilføjer.
"Selvfølgelig lærer jeg af kvinderne noget om moderlig omsorg, og kvinderne mener omvendt, der er blevet mindre hønsefnidder af at få en mand med i personalegruppen," siger han.

Nedbryder stereotypier. Martin Fenger har som 10 andre mænd i pædagogfaget været interviewperson i undersøgelsen om mænd i kvindeerhverv. Bag undersøgelsen står Kenn Warming fra Center for Ligestillingsforskning på RUC. Han fremhæver, at de 11 pædagoger er meget forskellige, både hvad angår valg af arbejdsplads og anciennitet. Alligevel peger undersøgelsen på en række generelle træk.
"For eksempel er det for de fleste mænd tilfældigt, at de vælger pædagogstudiet. De har måske været pædagogmedhjælper eller vikar og fandt ud af, at de gerne ville arbejde med børn," siger han.
Mændene motiveres ofte til at vælge pædagogfaget, fordi de oplever hurtigt at få ansvar i arbejdet.
"Mændende avancerer hurtigere, og flere af dem ser muligheden for at blive souschef eller leder som et bonus i jobbet, og hierarkisk engagement er da også typisk maskulint. Men det skal også siges, at når de har været pædagog i flere år og har lært faget at kende, er mange faktisk tilfredse med at blive på gulvet," siger Kenn Warming og tilføjer.
"Men ud ad til kan det blive svært for dem at argumentere for at vælge lederjobbet fra, idet det traditionelt er et mandejob," siger Kenn Warming.
Et formål med undersøgelsen var netop at nedbryde traditionelle stereotypier, og Kenn Warming påpeger, at mændene også i hjemmelivet forandres af at omgås de mange kvinder på arbejdspladsen.
"Når de er vant til på arbejdet både at tage sig af de typisk feminine og maskuline aktiviteter i jobbet, så er det ikke problematisk for dem at skulle tage barselsorlov eller rydde op derhjemme og hjælpe til med opvasken. Det bliver meget naturligt for dem," siger han.
På den måde mener Kenn Warming, at mændene udvider deres handlemuligheder.
"Flere af pædagogerne siger, at det er meget maskulint at kunne trøste børnene og gøre dem trygge, når forældrene går fra børnene om morgenen. Og flere fremhæver, at det ikke kun er de fysiske aktiviteter som fodbold og træværksted, der definerer manderollen i daginstitutionen, men også den dybe samtale med børnene," siger Kenn Warming og påpeger, at det vigtige er, at der ikke bliver en stringent kønsopdeling i institutionen, så manden altid spiller bold med børnene, og kvinden skifter ble.
"Der er en hvis rollestabilitet i fordelingen af opgaverne mellem kønnene, men det forventes også, at man kan hjælpe til med alle opgaver," siger han.
I undersøgelsen indgår interview med mandlige pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og frisører. Tilsvarende undersøgelser er lavet i Polen, Italien og Bulgarien, og samlet er de et EU-støttet projekt med titlen "When this is a man". Den danske undersøgelse bidrager således til en fælles rapport. Denne forventes at være færdig den 1. juli, og formålet er at pege på, hvordan traditionelle kvindefag i Europa kan appellere til mænd.
Læs mere om projektet og download Kenn Warmings rapport
www.celi.dk (Linket fungerer ikke længere)Fyre i feminine fag:
Pædagoger: 14,4 procent
Socialrådgivere: 17,7 procent
Frisører: 17,2 procent
Sygeplejersker: 3,2 procent

Kilde: Center for Ligestillingsforskning.

Flest mænd i fritids- og ungdomsklubber
Mænd i institutioner (andel i procent)
Vuggestuer: 1,7
Børnehaver: 6,0
Aldersint. institutioner: 8,0
Fritidshjem og SFO: 23,7
Klubber: 40,6
Skoler: 21,7
Andet: 16,2
I alt: 14,4
Kilde: BUPL's medlemsafdeling, oktober 2003.