Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 01
Ingen bonus til pensionisterne
I modsætning til de seneste år byder januar ikke på en bonus til medlemmerne af pædagogernes pensionskasse, PBU.
Af: Jesper Nørby
Siden 2005 har pensionerede pædagoger, som er medlem af PBU, hver januar fået udbetalt en kontant bonus oven i deres almene pensionsydelse. Men det bliver der ikke noget af i år, fortæller PBU's direktør, Leif Brask Rasmussen, til Børn&Unge.
Det kommer omkring 5000 pensionerede pædagoger til at mærke til januar, hvor konvolutten fra PBU bliver en hel del tyndere, end den har været de seneste par år.
I 2008 blev der givet en bonus på 194 procent, hvilket i praksis betød, at en pensionist, som skulle have udbetalt 10.000 kroner i januar, fik næsten 30.000 kroner.
Men i år er bonusordningen sløjfet som en frivillig del af en aftale mellem pensionsbranchen og Finanstilsynet.
"Aftalen indebærer, at pensionsselskaberne skal være mere tilbageholdende med at udbetale bonus, så de kan sikre sig økonomisk mod finanskrisen," siger PBU-direktør Leif Brask Rasmussen.
Leif Brask Rasmussen lægger dog ikke skjul på, at PBU har haft et sløjt år.
"I modsætning til andre år, hvor PBU har haft vældig gode afkast, har vi i lighed med resten af branchen ikke haft et særlig godt år i år," siger han.
Leif Brask Rasmussen er ærgerlig over, at pensionsmedlemmerne ikke får en bonus, men han vurderer også, at der næppe var blevet udbetalt bonus i samme omfang som tidligere, selvom aftalen med Finanstilsynet ikke var blevet indgået.
"Det kan godt være, vi havde udbetalt et beløb. Men der ville nok have været en eller anden form for reduktion," vurderer han.

Pensionister spørger efter bonus. Der har allerede været eksempler på pensionister, som har ringet til PBU for at forhøre sig om bonussituationen.
"De folk, som ringer ind, får at vide, at en bonus er et udtryk for, at et selskab klarer sig godt. I de gode år har medlemmerne også fået en bonus. Men nu er der altså et år, som er mindre godt," fortæller Leif Brask Rasmussen.
PBU-direktøren påpeger, at den manglende bonus mere skal ses som et tegn på forsigtighed og fremsynethed end på, at pensionsselskaberne er i økonomiske problemer.
"Når krisen er ovre, skal vi have så meget tilbage på kistebunden, at vi kan lave en ordentlig investeringspolitik, som kan generere bonus til vores medlemmer fremover," fortæller han.

Opbakning om bonusafskaffelse
Aftalen mellem Finanstilsynet og de danske pensionsselskaber skal sikre, at pensionsselskaberne forbedrer deres soliditet. I henhold til aftalen må pensionsselskaberne ikke påtage sig forpligtelser ud over de aftalte pensionsgarantier. Bonusudbetalinger er derfor imod den indgåede aftale, og PBU's direktør, Leif Brask Rasmussen, forventer, at den samlede branche vil lægge bonusserne på is, så længe aftalen gælder.