Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 17
Seniorer på job; Tid til sig selv
I børnehaven Malmparken i Ballerup er tre medarbejdere på en seniorordning. Pædagogen Grete Dahl Petersen nyder at slippe væk fra larmen, når hun tager en ekstra fridag hver 14. dag
Af: Johan Rasmussen
Et stille kunstmuseum er en kontrast til en fyldt børnehave. Og det er en kontrast ,pædagogen Grete Dahl Petersen nyder hver 14. dag.
Den 59-årige pædagog og hendes to kolleger Connie Petersen og Karin Jacobsen er på en af de seniorordninger, medarbejderne i Ballerup Kommune kan komme på. De arbejder tre en halv time mindre om ugen, og timerne bliver samlet sammen til en fridag hver 14. dag.
"Jeg har behov for at komme lidt væk fra det hele, og det giver mig noget mere overskud at have en fridag. Hvis jeg f.eks. har nogle hårde dage, er det rart at kunne se frem til en fridag - det hjælper på arbejdsglæden," siger Grete Dahl Petersen, som bruger sine fridage til at gå på udstillinger og i biografen.
Hun blev uddannet i 1968 og har efterhånden været i branchen i en del år. Hun mener, det er blevet hårdere at arbejde som pædagog, bl.a. er børnene længere tid i børnehave, end da Grete Dahl Petersen var nyuddannet, og hun føler, der er mere larm end tidligere.
"Jeg synes, der bliver stillet meget store krav til jobbet i dag. Arbejdet er både psykisk og fysisk hårdt, så det er rart med en seniorordning," siger Grete Dahl Petersen, der dog alligevel vælger at trække sig tilbage og gå på efterløn, når hun fylder 60 år.
For hende er seniorordningen en måde at gøre de sidste år i børnehaven mindre hårde, det er ikke en måde at forlænge hendes arbejdsliv.
Ulempen ved seniorordningen er ifølge Grete Dahl Petersen, at hun går glip af ting, som foregår på hendes fridag, og at hun måske ikke får en besked, som bliver givet den dag.
"Jeg skal huske selv at følge med i, om der er sket noget, når jeg har været væk," siger Grete Dahl Petersen.
De tre seniorer i Malmparken er gået ned i løn, men har bevaret deres fulde pensionsindbetaling. Ifølge Grethe Dahl Petersen er den lavere løn dog ikke noget, hun lægger mærke til.

Seniorordninger

Rammeaftalen om seniorpolitik er indgået mellem KTO og kommunerne og amterne. Parterne er enige om at anbefale, at ansatte på 60 år og derover, som har tænkt sig at gå på pension, i stedet tilbydes at gå ned i tid med fuld pension.
Det er en rammeaftale, og kommunerne er derfor ikke forpligtet til at lave seniorpolitik. Kommunerne kan både laves fælles og individuelle aftaler.
Den første rammeaftale om seniorpolitik blev indgået i 1995, og den seneste er fra 2002.

De vigtigste punkter i aftalen er:
Seniorstillinger kan oprettes for ansatte, der er fyldt 52 år.
Alle, som bliver ansat i en seniorstilling, må ikke få forringet deres hidtidige pensionsordning.
Hvis en ansat går ned i tid og dermed ned i løn, kan der gives et løntilskud.
Hvis den samlede løn er nedsat væsentligt, kan der tillægges op til to års ekstraordinær pensionsalder til ansatte, der er fyldt 55 år.
Hvis den samlede løn er nedsat væsentligt, kan der indbetales op til to års ekstra pensionsbidrag for ikke tjenestemænd.
Ledere eller souschefer kan gå tilbage og arbejde som almindelige pædagoger, men bevare en del af deres tidligere løn.
Det er muligt at give en særlig bonus til medarbejdere, som fortsætter med at arbejde efter de er fyldt 62 år.