Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 12
TEMA: FOLKESKOLEREFORM. Faldende børnetal koster job
Selvom mange skoler ansætter pædagoger i forbindelse med folkeskolereformen, betyder faldende børnetal, at pædagoger også bliver fyret.
Af: Kåre Kildall Rysgaard
Hvis en skole har fyret lærere, fordi børnetallet falder, hvordan reagerer lærerværelset så, når der ansættes flere pædagoger? Det er spørgsmålet i en række landkommuner, når skolereformen efter sommerferien betyder flere pædagoger i skoletiden. For her forsvinder børnene gradvist – og det samme gør stillingerne i skolen.
Og børnetallet vi fortsætte med at falde fremover: 36 kommuner vil have 10 procent færre skolebørn i 2020, end de har i dag, viser en prognose fra Danmarks Statistik. I de områder bliver det sværere at få skolereformen sparket godt i gang, fordi lærere og pæda­goger kan strides om jobbene, vurderer Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL.
»Hvis lærerne i forvejen føler sig trådt på, og der har været nedskæringer, giver det et dårligt udgangspunkt for samarbejdet med pædagogerne,« siger han.

Skal indgå positivt. For pædagoger bliver det udfordrende at få fodfæste i skolen, når børnetallet falder, forklarer Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA University College.
»Der er risiko for, at pædagoger bliver nedprioriteret, når der sker nedskæringer. Hvis en skole vil komme sikkert i hus, kan skolelederen satse på de lærere, som er der i forvejen. Pædagoger er først nu for alvor på vej ind i skolen og skal retfærdiggøre deres rolle,« siger han.
Skal pædagogerne have de job, skolereformen giver, skal de indgå positivt, anbefaler Andreas Rasch-Christensen.
»Nogle pædagoger har været skeptiske og frygter at blive radiatorlærere. Men hvis forvaltningen i kommunen mærker, at pædagoger ikke vil skolen, får de heller ikke lov til det.«
Forskningschefen råder pædagoger til at vise deres stærke sociale kompetencer. For der er behov for pædagoger for at styrke folkeskolen – også når børnetallet daler, understreger han.
Mange kommuner har allerede et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger, mens andre kommuner ikke kan se pointen med skolereformen. Her er det vigtigt, at pædagoger synliggør, hvad de er gode til, siger Allan Baumann.
»Pædagoger skal ikke erstatte lærere, men supplere dem. Det er ret åbenlyst, hvilke opgaver lærerne skal løse, og hvad pædagogerne skal tage sig af,« siger han.