Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Blomstrer især i skolerne. Voksne sætter legeaftaler i system
Af: Marie Bille og Anne Anthon Andersen
Legegrupper, trivselsgrupper og venskabsgrupper. Voksne sætter i stort omfang børns leg i fritiden i system, når børnene starter i skolen. Det sker for at undgå mobning og forbedre trivslen i klasserne.
På hjemmesiden forældrefiduser.dk kan forældre, pædagoger og lærere for eksempel downloade en skabelon for legegrupper, der sikrer en rotation, så alle kommer til at lege med alle.
Legegrupperne er især udbredte på skoler. Konceptet er baseret på mobbeforskning, der peger på, at årsagerne til mobning ligger i et dårligt fungerende fællesskab og en dårlig kultur, forklarer Jon Lund Elbek, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, som driver siden.
Han mener, at de organiserede legegrupper kan styrke trivslen i skolen. Det handler om, at de voksne tager ansvar for fællesskabet.
»Vi synes, det er sandsynliggjort i forskningen, at det virker. Børnene lider, når fællesskabet ikke fungerer.
Så bruger de så meget krudt på at tolke de andres signaler, at de ikke kan andet,« siger han.

Lunken professor. Professor Jan Kampmann, forsker i leg, Roskilde Universitet, er mere lunken overfor fænomenet. Han opfordrer til, at de voksne holder igen med skabelonerne, selvom meningen er god nok. »Vi skal passe på, at vi ikke overruler. Leg og børns indbyrdes relationer handler jo også om deres egne præferencer. De skal også have deres fritid og lov til at dyrke de børn, som de umiddelbart finder det nemt, sjovt, godt og rart at lege sammen med,« siger forskeren.

Også i dagtilbud. Jan Kampmann kender også til fænomenet fra daginstitutioner, som appellerer til forældrene om at tage forskellige børn med hjem, så ingen holdes udenfor. De voksne risikerer at pålægge børnene ansvaret for politiske mål om inklusion og integration gennem legen, mener han.
»Hvis vi alene følger den overordnede pædagogiske politiske korrekthed, så kan det ende med, at vi på en besynderlig måde pålægger børnene at blive socialpædagoger for hinanden.«