Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 02
TEMA. DIGITALE INSTITUTIONER: Pædagoger vil gerne, men kan ikke
Digitale medier i børnehaven ruster børn bedre til skolen, mener ledere og pædagoger. Alligevel bruges de kun til leg og læring i hver fjerde daginstitution.
Af: Mikkel Kamp
Der er store potentialer i digitale medier. Bruger man dem i børnehaven, bliver børnene bedre rustet til skolen. Især på det sproglige område er der store gevinster at hente. Det mener et overvældende flertal af både ledere og pædagoger, viser analysen ’Den digitale daginstitution’, som IT-leverandøren KMD har gennemført.
I virkelighedens verden er brugen af digitale medier i forhold til leg og læring dog begrænset i dag.
Analysen viser, at det mest anvendte digitale medie i forbindelse med leg og læring er tablets, og de bruges i høj grad i hver fjerde daginstitution. Den stationære computer og digitalkameraet bruges i næsten samme omfang.
»Vi kan konstatere, at vi er et stykke fra, at de digitale værktøjer rent faktisk bliver anvendt i dag i forhold til leg og læring,« siger Mathias Bruun, områdechef i KMD.

Pædagoger vil gerne. Det skyldes ikke mangel på interesse hos pædagogerne. Til gengæld peger 7 ud af 10 pædagoger og lidt færre ledere på, at mangel på penge til udstyr er en forhindring. Samtidig mener omkring halvdelen af pædagogerne, at manglende tekniske og medie­pædagogiske kompetencer i høj grad er en forhindring for at bruge IT.
Den forhindring bør man forsøge at fjerne på uddannelsen, mener Mathias Bruun. Det er man i gang med i Norge, hvor man integrerer digitale medier i pædagoguddannelsen.
»Gør man også det i Danmark, er der tilsyneladende en vilje blandt pædagoger og ledere til at arbejde med disse ting,« siger han.
Henning Pedersen fra BUPL er enig, men problemet løser også delvis sig selv.
»Det er et spørgsmål om tid. Nu har vi en generationen af pædagoger, der oplever de elektroniske medier som noget nyt. De næste generationer vil have et meget mere naturligt forhold til dem. Men IT som pædagogisk redskab bør være en større del af pædagoguddannelsen, end det er i dag,« siger han.

Kilde: Institutionsleder-survey af KMD Analyse.