Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 22
Ny forskning. Dygtige pædagoger øger børns trivsel
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser
ny forskning fra Aarhus Universitet.
Af: Vibeke Bye Jensen
Hvis pædagoger får et kompetenceløft, øges kvaliteten i dagtilbuddene og dermed trives børn bedre. Det dokumenterer forskningsprojektet VIDA fra Aarhus ­Universitet.
Et forskerhold, ledet af professor Bente Jensen, har sammen med professions­højskoler efteruddannet pædagoger og ledere i de fire kommuner Horsens, Randers, Brøndby og Gentofte. Pædagogerne er uddannet til at arbejde målrettet med børns sociale udvikling, trivsel og læring gennem inklusion af udsatte børn. »VIDA-projektet påviser, at et sådant kompetenceløft styrker børns sociale kompetencer og trivsel. Den øgede professionalisme hos pædagogerne kommer børnene til gode,« siger Bente Jensen.
Uddannelsen af pædagogerne har særligt eksperimenteret med nye metoder og evaluering af indsatserne.
»Pædagogerne er nu i stand til at analysere børnenes sociale udvikling, trivsel og læring. Ved at evaluere systematisk kan de følge børnenes udviklingsforløb og sætte ind over for de børn, der har størst behov, samtidig med at de arbejder med at styrke fællesskabet,« siger Bente Jensen.
Et af de vigtigste fund i forskningen er, at den pædagogiske indsats har betydet, at alle børn generelt har færre vanskeligheder. Det er børneminister Annette Vilhelmsen glad for. Hun mener, at projektet bringer ny og vigtig viden til dagtilbudsområdet.
»Jeg synes, det er meget positivt, at VIDA-projektet har styrket alle børns trivsel og sociale kompetencer. Det understreger vigtigheden af, at vi kontinuerligt skal udvikle og styrke den pædagogiske praksis,« siger hun.

Opgaven løftes. Allan Baumann, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, mener, at kompetenceforløb og uddannelse er med til at fokusere og løfte pædagogernes opgave. »Det ved vi allerede, og vi er meget optaget af, at pædagogerne får bedre mulighed for det. Derfor er vi også rasende over, at Statens Voksenuddannelsesstøtte er taget ud af den nye finanslov. Dermed fjerner man bidrag til, at personer med uddannelse kan blive dygtigere inden for deres fag. Når VIDA-projektet og alle mulige andre peger på, at vi skal finde alle måder at løfte kvaliteten på, så giver det jo ikke mening at fjerne noget, der kunne være med til det,« siger han.
BUPL har været med til at fokusere på uddannelse ved etablering af en kompetencefond i overenskomstsammenhæng, hvilket giver pædagoger øget mulighed for at søge økonomisk støtte til at dygtiggøre sig.
»Jo mere vi ved om, hvor vigtig efteruddannelse og ny viden er for professionen, jo mere gør vi for, at pædagogerne kan tage mere efteruddannelse, mens kommunerne og regeringen gør det modsatte,« siger han.
Allan Baumann gør opmærksom på, at pædagoger er meget uddannelsesglade, og at de også selv skal gøre noget for at holde deres faglighed opdateret.
»Det er jo enhver pædagogs ambition at gøre det så godt som muligt for børnene, og de er dybt optaget af hele tiden at blive dygtigere. Men derfor gør det jo ikke noget, at man får hjælp, og at man også får lidt kredit for den gode vilje,« siger han.

De har deltaget i forskningen
• Fire kommuner: Horsens, Randers, Brøndby og Gentofte.
• 129 dagtilbud for 3-6-årige børn.
• 250 pædagoger og pædagogiske ledere, som skal sprede budskabet og igangsætte aktiviteter i den institution, de repræsenterer.
• Tre professionshøjskoler: UC Syd, UC Nordjylland, UC Lillebælt.

Hvad betyder VIDA?
• VIDA står for ’Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud’.
• Projektet er støttet af Social,- Børne- og Integrationsministeriet og har varet i tre år.

Læs på edu.au.dk/vida