Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 18 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Pædagoger sætter fokus på etiketten
Må ressourcestærke forældre give aflagt tøj til børn fra mere udsatte familier? Hvad gør man, når et barn fortæller, at mor slår? I fire dagtilbud i Hirtshals har pædagoger fokuseret på den etiske dimension af praksis.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Vi var overbeviste om, at vi ved at arbejde med etik og etiske dilemmaer kunne blive skarpere på vores egen fag­lighed som pædagoger og samtidig lære at italesætte den. Hvis eksempelvis et barn fortæller, at mor slår, eller hvis ressourcestærke forældre vil donere tøj til børn fra mere udsatte familier, står man i et dilemma som pædagog, hvor man bliver nødt til at træffe et valg om at gå den ene eller den anden vej. Det valg skal pædagogen kunne stå på mål for med sin faglighed, og det har vi fået bragt i spil ved fokus på den etiske dimension af pædagogisk praksis.

Sådan gjorde vi
Vi fik penge fra BUPL’s Udviklingsfond til at holde syv møder. Her havde vi skiftevis diskussioner og oplæg om etik. Det skete i samarbejde med undervisere fra UCN Nordjylland, som kunne bruge projektet til at kvalificere deres undervisning. På forhånd havde vi bedt folk om at sende deres etiske dilemmaer ind, så vi kunne tage udgangspunkt i egne erfaringer. Dem har vi diskuteret i grupper og haft til fælles dialog. Som faggruppe vil vi gerne blive enige og finde en løsning, men i det her projekt har vi forsøgt at holde diskussionerne åbne og fokusere på tankerne og processen.

Det lærte vi
Igennem projektet har vi fokuseret på etiske dilemmaer, og vi har diskuteret, hvordan vi håndterer dem. Nu har vi fået øjnene op for, at etik er relevant at diskutere i hele hverdagen. Vi er kommet til at tænke meget over, hvordan vi møder andre og taler om dem. Der er også blevet skabt en sundere omgang kollegerne imellem, fordi vi har fået mere tillid til hinanden og tør stille spørgsmål til hinandens pædagogiske praksis. Vi har også fået sat vores pædagogfaglighed på landkortet. Nu kan vi tydeligt vise forældre og andre faggrupper, hvor vi står, og hvordan vores menneskesyn er.

Vores råd til andre
● Tag små skridt. Start med hverdagens dilemmaer.
● Find en fanebærer, der brænder for at arbejde med etik.
● Giv jer selv lov til at synes, at det er svært at diskutere etik. Og brug det som motivation.

Om projektet
En af pædagogerne i Børnehuset Hirtshals sidder i BUPL’s etiske råd, og det har inspireret institutionen til at arbejde med den etiske dimension af pædagogisk praksis sammen med de tre andre institutioner i området, som er Børnehuset Horne, Børnehuset Tornby og Børnehuset Emmersbæk. Institutionerne har fået hjælp og sparring af Heidi Bang Okslund og Holger Kjærgaard, begge undervisere ved UCN Nordjylland. Projektet er støttet med midler fra BUPL. Rapporten om projektet kan fås ved at kontakte projektansvalig Anders Lykke Pedersen på etikprojekt@gmail.com.