Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 49
BUPL's formandsvalg; Kortvarigt kandidatur
Fremtrædende folk fra 10 af BUPL's fagforeninger bag mislykket formandsinitiativ.
Af: Ivan Enoksen
Et forsøg på i 11. time at køre faglig sekretær Birgit Elgaard fra BUPL Nordjylland i stilling som kommende forbundsformand er slået fejl.
Det kan konstateres, efter at BUPL's forretningsudvalg har afvist at indgå på de betingelser, som Birgit Elgaard gjorde sin kandidatur afhængig af. Det var for det første, at et enigt forretningsudvalg skulle bakke op om hende, og for det andet at de to allerede anmeldte formandskandidater - forbundsnæstformand Annette Trads Hansen og forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann - skulle trække sig, så et kampvalg blev undgået.
Da det i løbet af torsdagen i sidste uge stod klart, at hverken forretningsudvalget som helhed eller nogen af de to kandidater ville imødekomme hendes fordringer, meddelte Birgit Elgaard, at hun ikke mere er formandsemne, men at hun fortsat går efter at komme i forretningsudvalget, når BUPL onsdag den 10. december holder ekstraordinær kongres.

Dårligt signal. Bag "opfindelsen" af Birgit Elgaard som alternativ kandidat stod fagforeningsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer fra BUPL Afdeling 1, 2 og 5, BUPL Roskilde Amt, BUPL Vestsjællands Amt, BUPL Århus Amt, BUPL Viborg Amt og BUPL Ribe Amt. Samt formanden for BUPL Sønderjyllands Amt og hovedbestyrelsesmedlemmet for BUPL Bornholm. Alt i alt 10 af BUPL's 22 fagforeninger.
I en henvendelse til forretningsudvalget blev initiativet begrundet med frygt for splittelse og blokpolitik.
"Som situationen er nu, er det vores vurdering, at valget (mellem Annette Trads Hansen og Allan Baumann, red. bem.) risikerer at dele organisationen midt over. Det vil absolut ikke være til gavn for BUPL, og det vil være et meget dårligt signal over for arbejdsgivere, øvrige samarbejdspartnere og ikke mindst vores medlemmer. Vi appellerer derfor til jer om at vurdere situationen endnu en gang. Når det nu ikke kunne lade sig gøre at finde en fælles kandidat internt blandt de eksisterende FU-medlemmer, skulle vi måske prøve at se os om efter et fælles alternativ," foreslås det i henvendelsen.
Af den fremgår det videre, at Birgit Elgaard på forespørgsel har indvilget i at stille sig til rådighed - under forudsætning af, at et enigt forretningsudvalg bakker op om tanken.

Et samlet BUPL. Den forudsætning er ikke til stede, konstaterede forretningsudvalget i sit svar på henvendelsen fra kredsen af bekymrede fagforeningsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer.
"Vi deler ikke jeres bekymring for organisationens fremtid. Vi vil i stedet opfordre til, at alle kræfter sættes ind på at arbejde for et samlet BUPL med en stærk fagpolitisk profil, som kan fremme medlemmernes og fagets interesser. Som I sikkert har bemærket, har de fire øvrige FU-medlemmer tilkendegivet, at de, uanset hvem der bliver valgt som forbundsformand, vil bakke op om den pågældende. Vi opfordrer til, at det samme sker på alle niveauer i organisationen," lød det i den mail, som forretningsudvalget torsdag den 27. november klokken 14.31 sendte rundt i organisationen.
Først til at reagere på den opfordring var Birgit Elgaard. Klokken 20.05 svarede hun tilbage.
"Jeg tager forretningsudvalgets mail til efterretning, og jeg vil gerne tilkendegive, at jeg også er af den holdning, at uanset hvem der bliver valgt af de to kandidater til formandsposten, så bakker jeg efterfølgende op om vedkommende."

Status. I skrivende stund, mandag den 1. december, er status, at Annette Trads Hansen og Allan Baumann er ene om at stille op til formandsvalget.
Birgitte Conradsen, formand for BUPL Århus Amt og del af det alternative formandsinitiativ, tror, at de også er det, når valghandlingen går i gang. På Børn&Unges spørgsmål, om initiativet måske skulle have andre kandidater i ærmet, svarer hun:
"Jeg har ikke. Hvad andre har, kan jeg ikke vide, men har nu svært ved at forestille mig, at der skulle komme et nyt udspil."