Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Børn kan først dele i femårsalderen
Til trods for at mange pædagoger starter tidligt med at lære børn, at de skal dele, så er det først ved femårsalderen, at børn forstår hvorfor, konkluderer forskere.
Af: Signe Skelbæk
Må jeg låne den efter dig?
Sådan lyder enhver forælder eller pædagogs drøm om, hvordan børn taler til hinanden, når de vil lege med det samme stykke legetøj. Ny forskning viser dog, at det først er omkring femårsalderen, at børn lærer værdien af at dele med andre. Det skriver den engelske medicinalside medicalnewstoday.com.
Det betyder, at selvom forældre eller pædagoger sætter tidligt ind for at lære børn, at de skal dele legetøjet, og at de skal vente, til det bliver deres tur, så forstår børnene alligevel først hvorfor, når de når femårsalderen.
»Selvom små børn opfordres til at skiftes i mange forskellige situationer, herunder i samspil med voksne, og når de skal dele noget med andre børn, viser vores resultater, at det kun er fra alderen fem, at børnene er i stand til spontant at skiftes for at løse en interessekonflikt,« siger medforfatter til studiet Dr. Alicia Melis, som er professor ved University of Warwick i Storbritannien, til medicalnewstoday.com.
Hun har sammen med sit forskerhold udført et deleeksperiment, hvor blandt andet 96 børn på enten 3,5 år eller 5 år deltog.
Eksperimentet gik ud på, at børn to og to skiftevis skulle rykke i en bakke for at få en belønning, der kunne være slik, et klistermærke eller en guldkugle. Børnene sad på hver sin side af to bakker med en belønning på. Når det ene barn rykkede i sin bakke, mistede det andet barn sin belønning. For hvert ryk var der kun et barn, der kunne få en belønning, og børnene skulle derfor forstå, at de skulle skiftes til at være den, der fik lov til at rykke i bakken.
For de femårige makkerpar lykkedes det i 99,5 procent af tilfældene at skiftes pænt og få en belønning, mens det for de treårige kun ­lykkedes i 62,3 procent af tilfældene.
Forskerne konkluderer derfor: For at børn kan lære, hvorfor det er en fordel at dele, så kræver det en vis kognitiv forståelse, som først er udviklet til det, når barnet er omkring 5 år. Dr. Alicia Melis forklarer, at deledisciplinen er en social adfærd, der bygger på samarbejde. For at samarbejdet skal fungere, kræver det, at de involverede kan se værdien i, at adfærden ikke kun gavner den enkelte, men også fællesskabet. Det er netop den indsigt, som først indtræder omkring femårsalderen.

Kilde: Videnskab.dk og medicalnewstoday.com