Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 27
BUPL mener: Fedt med fokus på fedme
Det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
Af: Lis Pedersen
Lige hjemkommet fra ferie i det store udland sætter jeg mig i en behagelig stol med en uges aviser. Der står meget om forsvarsministeren, men det, som jeg falder over, er skriverierne om, at børn er blevet for overvægtige, at de spiser for meget sukker, at de ikke får rørt sig nok.
Da jeg, for efterhånden mange år siden, startede som pædagog, var der andre forhold. Børnene fik mad - ikke kun i vuggestuerne, men også i børnehaverne. Derudover var der mere plads til børnene.
Siden er maden i børnehaverne sparet væk, og der er kommet flere børn på de samme kvadratmeter. Det er vigtige elementer, der skal tænkes med, når der diskuteres, og når der skal findes løsningsmuligheder på børnenes sundhedsproblemer.
Udover at sunde madvaner har en stor betydning for børn og unges udvikling, så har den manglende plads i institutionerne en betydning. Det forhold mangler helt i de artikler, jeg har læst.
Mange børn pr. kvadratmeter betyder dårligt indeklima. Dårligt indeklima - ved vi fra forskning på blandt andet skoleområdet - giver mere uoplagte og dermed mindre energifyldte børn.
Vi kender det selv som voksne: Man orker ikke rigtigt noget, hovedpine, koncentrationsbesvær, man bliver hellere siddende og hænger. Dårligt indeklima giver et dårligt arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - og det påvirker ikke kun pædagogerne, der arbejder på institutionen, men efter min bedste overbevisning også børnene og de unge.
Derfor er det vigtigt, at diskussionerne ikke kun sætter fokus på sunde madvaner, men også på børn og unges forhold inde som ude.
For mig at se er der flere områder, der er vigtige at sætte fokus på, og som skal styrkes. Mere plads til børnene både inde og ude. Det kan gøres ved at sikre mere plads til det enkelte barn, end bygningsreglementet i dag foreskriver. Der kan samtidig arbejdes på, at alle institutioner har mulighed for udefaciliteter.
Der skal skabes bedre muligheder for efteruddannelse på dette område. Hver institution skal have mulighed for at efteruddanne eller ansætte pædagoger med særlig viden om sundhed, krop og bevægelse.
De ekstra midler, der er afsat i kommuneaftalen for 2010, skal bruges til nybygning samt renovering af institutioner, legepladser og skolegårde, så de fysiske rammer understøtter børns udfoldelses- og udviklingsmuligheder. Samtidig skal der skabes bedre muligheder for adgang til idrætsfaciliteter for alle institutioner.
Det er fedt med skolernes motionsdag, som finder sted i denne uge. Det er fedt, at kommuner afholder sundhedsuge. Det er fedt med de forskellige aktiviteter, der er i mange institutioner, men det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
Det ville være rigtig fedt, hvis der kom turbo på handlingerne og ikke kun de mange formaninger og ord i aviserne. En investering i bedre forhold for børn og unges udfoldelsesmuligheder ville være fedt for samfundsøkonomien og samtidig skabe gladere og sundere samfundsborgere.