Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 22
OK 13: A-kassen får ny politisk ledelse
Af: Vibeke Bye Jensen
Medlem af BUPL’s forretningsudvalg og hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen er valgt til ny formand for BUPL-A. Han efterfølger Lis Pedersen, som fratræder efter eget ønske. Samtidig er det nye medlem af forretningsudvalget Mette Aagaard Larsen,valgt til næstformand.
Lasse Bjerg Jørgensen ser først og fremmest en kæmpe opgave for a-kassen i at få ledige pædagoger ind på arbejdsmarkedet igen. Ikke mindst de ledige, som allerede fra januar falder ud af dagpengesystemet.
»Det er en meget alvorlig situation for den enkelte ledige, men vi er godt rustet til at håndtere situationen omkring akutjob, hvor vi prøver at matche jobbene med de pæda­goger, der er på vej til at falde ud. Desuden er vi godt på vej med at få pædagoger i job i de rotationsprojekter, hvor ledige kommer ind, mens pædagoger er på efteruddannelse,« siger han.
Desuden håber Lasse Bjerg Jørgensen, at man snart kan se effekten af, at nogle af de 500 millioner kroner på finansloven bliver udmøntet i nye pædagogstillinger.
»Lige nu er arbejdsmarkedet fastfrosset, men jeg har en forventning om, at presset letter, og at arbejdsmarkedet løser nogle af de her problemer. Det sker ved, at vi optimerer vores egen indsats med at få folk videre, ved at der oprettes nye job, og ved at mange af vores ældre medlemmer er i færd med at gå på pension,« siger han.