Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 17
BUPL mener: Gå så på ferie!
"Så længe de holder ferie, kan de vel ikke lave flere ulykker?"
Af: Lasse Bjerg Jørgensen medlem af forretningsudvalget
I skrivende stund holder Folketinget sin afslutningsdebat, før det høje ting går på sommerferie. Det er vist ikke kun folketingsmedlemmerne, der kan ånde lettet op og glæde sig til ferien. Det kan vi andre også. For så længe de holder ferie, kan de vel ikke lave flere ulykker?

Sommerferien kommer nemlig efter et langt og hårdt folketingsår, hvor valgkampsstemningen med frygten for vælgernes ugunst, de hårdt optrukne fronter og den manglende tillid partierne imellem gør, at der mangler perspektiv på tingets arbejde.

Hvis man ser på børne- og ungeområdet, er der to markante sager, der springer i øjnene: Madpakkeordningen og pædagogers rolle i folkeskolen. Begge sagers knudrede vej gennem forhandlinger og udvalgsarbejder har skabt usikkerhed om retningen og formålet.

Madpakkeordningen holdt ikke hele vejen igennem og blev væsentligt ændret, fordi folkets dom var hård, da implementeringen nærmede sig. Forinden var der blevet knoklet ude på institutionerne for at leve op til lovens krav. Men kravene blev lavet om med masser af spildt arbejde til følge.

Meget bedre gik det ikke med at få defineret pædagogers rolle i folkeskolen. Efter lange, besværlige forhandlinger om en revideret folkeskolelov kunne forligspartierne end ikke finde ud af at formulere en enkelt sætning om pædagogernes opgaver i de mindste klasser. Dermed er det arbejde, som 12.000 pædagoger hver dag udfører i folkeskolen, fortsat ikke lovbaseret.

Lidt forhåbningsfulde har vi dog lov til at være. Skolens Rejsehold har efterfølgende anbefalet politikerne at integrere leg og udeliv i de yngste klasser og således åbne op for, at andre end lærere kan bidrage til undervisningen. Det vil BUPL naturligvis opfordre politikerne til at følge op på efter ferien.

Folketingsåret sluttede med regeringens genopretningsplan og markante ændringer på dagpengeområdet. Der er allerede mange myter om, hvor ændringerne pludselig kom fra. Men tørt kan man konstatere, at der gik få uger fra forslaget kom på bordet, til det blev vedtaget.

Denne proces bliver kritiseret fra alle sider – også sagkundskabens. Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet har sat spørgsmålstegn ved, om politikerne har nået at sætte sig reelt ind i de ændringer, de har foreslået.

Og professor i offentlig forvaltning Jørgen Goul Andersen mener, det er et demokratisk problem med den korte behandlingstid, fordi man afskærer folk med væsentlige vurderinger og information fra at komme til orde. Han er direkte bekymret for lovsjusk.

Så der er al mulig grund til at sende det høje ting på sommerferie, så vi alle kan puste ud. I sommerpausen kan refleksionen om, hvordan et parlament bedst fungerer til gavn for sine borgere, måske indfinde sig.

Den evige valgkampsstemning er uheldig, da den er en forhindring for konstruktivt arbejde. Hvis det er valgkamp, I vil have, så tag dog konsekvensen og udskriv det valg, når I kommer hjem fra skov og strand.