Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 03
UDLICITERING - Kalundborg opsiger kontrakt
Børn & Unge Fonden, der allerede er ude af Frederiksberg Kommune, mister nu også sin daginstitution i Kalundborg. Kommunen har opsagt kontrakten, fordi man vil have klarhed over, hvordan underskuddet i den udliciterede institution skal dækkes
Af: Steffen Hagemann
Børn & Unge Fondens tre højprofilerede daginstitutioner ryger en for en tilbage til kommunerne. Først opgav Frederiksberg Kommune - hjemsted for bl.a. institutionen Dronning Olga med tilbud som webcamera på stuerne, busservice og madordninger - og overtog driften af fondens to institutioner på Frederiksberg.
Nu er fondens sidste institution, Klosterdalen i Kalundborg, også på vej tilbage til kommunal drift. I første omgang har kommunen opsagt kontrakten, fortæller Ole Gammelby (lokalliste), formand for Børn- og Ungeudvalget i Kalundborg Kommune.
»For at gøre det på den rette måde så synes vi, det var lettest at sige den op fra udgangen af 2002 med et års varsel til genforhandling. Den genforhandling skal være færdig inden 1. juli 2003. Der står også i kontrakten, at i tilfælde af at man ikke kan blive enige om at forlænge kontrakten, så overtager Kalundborg Kommune institutionen,« siger Ole Gammelby.

Underskud. I november 2002 sagde Ole Gammelby ellers til Børn&Unge (nr. 47/2002), at der overhovedet ikke var planer om at lade kommunen overtage driften af Klosterdalen. Men siden er man åbenbart kommet på andre tanker.
»Der er nogle ting i den kontrakt, som vi synes ikke er lavet for godt,« siger Ole Gammelby nu til Børn&Unge.
»Det handler om, hvordan man klarer eventuelt underskud i institutionen.«
Børn & Unge Fondens institutioner har alle tre et bemærkelsesværdigt stort underskud. Af Børn & Unge Fondens årsregnskab for 2001 fremgår det, at alle tre institutioner skylder fonden penge. Værst ser det ud for Dronning Olga, der skylder fonden 1.284.387 kroner. Frydendal på Frederiksberg skylder 562.756 kroner, mens Kalundborgs Klosterdalen har oparbejdet en gæld på 442.298 kroner til fonden i 2001.
»Det underskud er lidt svært for en institution at afdrage,« siger Ole Gammelby og tilføjer, at man ikke kender underskuddet for Klosterdalen i 2002.
»De penge, der bliver givet, skal bruges til at passe børn med. De får et administrationsbidrag - jeg mener, det er på 70.000 kroner - og det kan de bruge til at afdrage gælden. Men så vil det tage en del år at afdrage den,« konstaterer Ole Gammelby.
»Og man kan ikke bare sige til dem, at de får lov til at trække 200.000 ud af budgettet, for det er ulovligt ifølge loven. Penge, som forældrene betaler til børnepasning, skal gå til børnepasning,« siger Ole Gammelby, der ikke kender til tilsvarende underskud i kommunale institutioner i Kalundborg.
»Der kører det nogenlunde rundt. Der er ikke nogen, der overskrider budgettet.«
Kommunen er ikke gået i gang med at genforhandle kontrakten endnu.
Tror du, I bliver enige om en ny kontrakt?
»Det kan jeg ikke vide, om vi gør. Måske, måske ikke. Det kommer an på, hvordan Børn & Unge Fondens økonomiske situation ser ud,« siger Ole Gammelby.
Børn & Unge Fonden havde i 2001 et underskud på 1.621.195 kroner.

Temperaturfald. På Frederiksberg er Børn & Unge Fonden for alvor på vej ud i kulden. I november overtog kommunen driften af Frydendal, og allerede 1. december fulgte Dronning Olga efter. Den overtagelse forløb ikke gnidningsfrit ifølge Jan E. Jørgensen (V), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune.
»Da man så kom ned på Dronning Olga, så var en hel masse ting fjernet. Det meste var i orden, for det var fondens ting. Derudover var der fjernet effekter, som efter vores opfattelse tilhører institutionen eller børnenes forældre,« siger Jan E. Jørgensen. Det medførte et skarpt brev fra kommunen - og en ødelagt stemning.
»Temperaturen ikke bare udenfor, men også temperaturen mellem kommunen og Børn & Unge Fonden, er faldet adskillige grader,« siger Jan E. Jørgensen.
Er intentionen at søge at fortsætte samarbejdet med Børn og Unge Fonden?
»Øh, jeg har lidt svært ved at sige ret meget, fordi vi ligger i forhandlinger med dem lige nu. De beslutninger, vi har truffet, har vi truffet på lukkede møder.«
Sidst vi snakkede sammen (Børn& Unge nr. 47/2002) sagde du, at de havde det her år til at vise, at de kunne få forældrenes og kommunens tillid.
»Du hører mig ikke gentage det, jeg sagde sidst,« siger Jan E. Jørgensen.
Vi har flere gange ringet til Johnny Wetterstein Hansen, formand for Børn & Unge Fondens bestyrelse, og lagt besked på hans telefonsvarer for at få en kommentar. Han har ikke ringet tilbage.

Institutioner med underskud
De tre udliciterede institutioner, som Børn & Unge Fonden har drevet, har alle oparbejdet en betydelig gæld til fonden.

Børn & Unge Fondens institutioners gæld til fonden i 2001:
Klosterdalen: 442.298 kroner
Dronning Olga: 1.284.387 kroner
Frydendal: 562.756 kroner
Kilde: Børn & Unge Fondens årsregnskab, 2001