Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi fik bæredygtighed ned i børnehøjde
I Børnehuset Bakketoppen i Galten ved børnene nu, at bæredygtighed og ressourceforbrug handler om madspild, genbrug og et stykke henkastet tyggegummi. Med agentkapper, historiefortælling og oplevelser har de leget begreber ind i den daglige adfærd.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville trække voksenord som ’bæredygtighed’ og ’ressourceforbrug’ ned i børnehøjde. Hvad betyder de? Hvordan kan ordenes betydning omsættes til at blive en del af vores daglige adfærd? Børnene hører ordene i tv og andre steder, og vi ville gøre dem til en del af børnehavens leg og læring. Vi ville motivere og engagere børnene ved at gøre det spændende og sjovt. Vi ville fortælle historier og skabe oplevelser, og vi ville vise børnene, at selv et stykke henkastet tyggegummi kan kobles sammen med et ord som bæredygtighed.

Sådan gjorde vi
Vi tog emner op og gik i dybden, fx med madspild: Hvor meget øser vi op på tallerkenen, og hvor meget smider vi ud? Vi vejede det og konkurrerede mellem stuerne. Vi lavede også grønne agentkapper og lod børnene på skift få kapperne på og herefter bl.a. kontrollere, om lyset var slukket, når det kunne undværes. Bagefter fik børnene kapperne med hjem og lavede samme kontrol derhjemme. Vi snakkede om nedbrydning, om genbrug, og om, at affald på marken kan gøre dyr syge. Og meget mere.

Det lærte vi
Vi lærte, at børn ved mere, end man tror, og at de hurtigt gennem leg og historiefortælling kan blive dus med voksenord. Vi voksne fik pludselig skældud, når vi ikke havde taget en pose med på tur: Hvad nu med det affald, der lå i grøften, hvordan skulle vi få det med hjem? Vi lærte, at børn er gode til at give tilbagemeldinger: For os voksne blev det en øjenåbner at opleve, hvor hurtigt børnene forstår at forbinde et begreb som bæredygtighed med den daglige adfærd i børnehaven.

Vores råd til andre
● Lad børnene får ejerskab til projektet ved at være med helt fra starten.
● Gentag hvert halve år, så børn og voksne får genopfrisket.
● Begræns antallet af emner pr. uge for at gøre det overskueligt.
● Få forældrene med gennem grundig information i god tid, så de involveres. Børnene vil overføre det, de lærer, til dagligdagen derhjemme.

Om projektet
Børnehuset Bakketoppen gennemførte projektet om bæredygtighed over en måned i 2016 samt over to uger i foråret 2017. Det er Skanderborg Kommune, som overordnet har sat fokus på bæredygtighed og ønsket at få børnehavebørnene med. Syv børnehaver i kommunen medvirkede. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagog Tina Buist, Børnehuset Bakketoppen, Skanderborg, tlf. 8794 2990.