Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 10
Gratis i klub
I Herlev Kommune bliver det gratis at gå i ungdomsklub fra 1. maj.
Til gengæld forventer politikerne endnu mere opsøgende arbejde,
og at 20 procent af de unge kommer i klubberne.
Af: Steffen Hagemann
Lige nu koster det 80 kroner om måneden at være medlem af ungdomsklubben i Herlev Kommune. Men fra 1. maj bliver det gratis at gå i klub. Kommunalbestyrelsen i Herlev har sagt ja til at gøre klubben kontingentfri i en to-årig forsøgsperiode.
»Den forebyggende, opsøgende og kontaktskabende indsats, som vi har lagt meget vægt på, kan ikke basere sig på et medlemskab og kontingentopkrævning,« siger Kjeld Hansen, socialdemokratisk borgmester i Herlev.
Han påpeger, at beslutningen om at gøre klubberne gratis ligger i naturlig forlængelse af den måde, klubarbejdet i Herlev er organiseret på, hvor vægten er lagt på det forebyggende arbejde. Herlev har en klub, KLUB-HERLEV, med seks afdelinger, men med den nye aftale er det ikke gjort med at have medlemmer i de seks afdelinger, fastslår Kjeld Hansen.
»Hvis man gør klubben kontingentfri og så kun baserer sig på de eksisterende klubfaciliteter, så sker der det, at de unge, som også er aktive i andre sammenhænge, spejder, idræt og sådan noget, de kommer ned i klubben, den dag de ikke skal til spejder eller fodbold. Vi vil lave en aktivitet og en ungdomsklub, der har sin base i hele lokalsamfundet, og som også når dem, som endnu ikke er søgt ind, eller som har svært ved at søge ind,« siger Kjeld Hansen.
Og det er især de svage unge, som skal have gavn af de nye, kontingentfri tider, forventer borgmesteren.
»Det er en værdig og god opgave at lave klub for dem, som selv kommer, men hvis man ser på, hvad en kommunes rolle må være, og hvad klubberne så absolut også må repræsentere i vores tid, så er det at være tilstede der, hvor de unge er og give dem en form for kontaktbase. Det er en svær opgave, men den er vigtig. Det kan ikke nytte noget, at vi snakker om, at vi har nogle velfungerende klubber, hvis de kun er velfungerende for de velfungerende børn og unge,« siger Kjeld Hansen.

Peanuts. Karsten Christoffersen, leder af KLUB-HERLEV gennem tre et halvt år, glæder sig over politikernes beslutning om at gøre klubberne kontingentfri.
»Det er en gammel kongstanke, som jeg har knoklet med i 10 år. Jeg har arbejdet i Allerød før, hvor jeg også kæmpede for det, men der gik det ikke. Så jeg er lidt stolt over, at det nu er lykkedes.«
Karsten Christoffersen glæder sig især over, at det opsøgende arbejde nu kan blive lidt lettere for klubfolkene.
»Når de er ude og lave opsøgende arbejde, så skal de ikke over den forhindring, der hedder: "Kom ned i klubben, vi har et godt tilbud til dig". Og når de unge så kommer derned, skal de meldes ind og betale kontingent. Det er lidt dobbeltmoralsk, og det har altid været min pointe,« siger Karsten Christoffersen, der håber, at det vil blive lettere at få fat i de lidt tungere unge.
»Der skal ikke sorteres i medlemsklientellet, men vi skal sikre, at den opgave, som kommunen vil have, at vi skal løse, bliver løst,« siger Karsten Christoffersen og peger på, at det især er de forebyggende opgaver, som skal løftes.
For kommunen betyder det afskaffede kontingent, at man går glip af et provenu på rundt regnet 200.000 kroner om året.
»Det er jo peanuts. Hvis man kigger på de penge, som kommunen går glip af, i forhold til det arbejde, der bliver lagt i klubberne, så er 200.000 kroner småpenge,« siger Karsten Christoffersen, der også affejer argumenter om, at de unge skal lære, at tingene koster noget.
»Selvfølgelig skal de det, men det kan de da gøre på så mange andre måder. Ting koster noget, og det gør det også her i huset. Skal vi på tur, så koster det noget. Skal vi spise i baren, koster det også noget. Men nu er det gratis at komme ind ad døren,« siger Karsten Christoffersen.

Opsøgende. En af de nærmeste samarbejdspartnere for KLUB-HERLEV er Det Flyvende Korps, tre fuldtidspædagoger, der laver opsøgende arbejde i kommunen.
»I deres resocialiseringsarbejde er et af målene, at de unge skal tilbage i klubberne. Og for at have noget, de kan komme tilbage til, som ikke er afhængigt af økonomi og social status, så ser vi den løsning her som værende den optimale,« siger Karsten Christoffersen.
Troels Birk fra Det Flyvende Korps håber også, at de kontingentfri klubber kan gøre det lettere at få de unge over i klubberne.
»Vores målgruppe er netop de unge, som ikke benytter sig af de eksisterende fritidstilbud i Herlev Kommune. Og det, som vi ofte hører som argument for det, er blandt andet, at det koster penge. Og når det bliver kontingentfrit, så kan man i hvert fald ikke bruge det som argument. Så vi håber, at mange flere vil benytte sig af klubberne, og det gør, at de bliver mindre synlige på gaderne,« siger Troels Birk, der dog ikke tror, at arbejdet i Det Flyvende Korps bliver lettere af den grund.
»Mange af de unge, som vi har med at gøre, har vanskeligt ved at indgå under de regler og normer, der gælder i en ungdomsklub, så vi rykker formodentlig i et eller andet omfang med ind i klubben for at være en støtte og vejledning til, hvordan man opfører sig i en ungdomsklub,« siger Troels Birk og påpeger, at klubtilbuddet slet ikke kan favne alle unge.
»Selvfølgelig vil der være en stor del, som siger ja tak til et tilbud om at gå i klub, men der vil også være en restgruppe, som, selv om det er gratis at gå i klub, så vil de ikke benytte sig af det. Der er også nogle af dem, som vi kender, hvad enten det er gratis eller ej, så ønsker de ikke at benytte sig af det,« siger Troels Birk.

Neglebideri. Selv om Karsten Christoffersen glæder sig over de nye muligheder, så er der ikke kun glæde forbundet med kontingentfritagelsen.
»Der er også lidt neglebideri, og det er der hos os alle sammen. Politikerne følger os. Der er mange øjne, der hviler på hele klubområdet i den her tid. Og vi er også godt klar over, at det kræver en ændret tænkning - og det forpligter ad helvede til,« konstaterer Karsten Christoffersen.
Ikke at klubberne pludselig skal have alle unge i Herlev som medlemmer. Målsætningen er, at klubberne skal have fat i 20 procent af de unge. Det svarer til 270 unge, så umiddelbart er forandringen ikke så stor, for lige nu har ungdomsklubberne omkring 250 medlemmer.
»Men vi har et succeskriterium, der hedder, at vi får fat i mere end de 20 procent. Vi tror, at det bliver et scoop, og det kan i sidste instans godt gå hen og blive dyrt for kommunen. Ryger vi ind og har mere end de 20 procent, så bliver der tale om en ekstraudgift for kommunen, men så er politikerne indstillet på at betale. For de ser det som en forebyggende opgave, vi løser,« siger Karsten Christoffersen.
Men den forventede succes kan blive et problem for klubberne, det er et paradoks, som Karsten Christoffersen overvejer.
»Vi sidder lige nu og har en masse ideer og visioner omkring, hvor meget bedre ungdomsarbejdet kan blive. Vi er også ekstremt opmærksomme på, at rammerne gør det ikke alene, strukturen gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at vi sammen med de unge mennesker diskuterer indhold. For er der pludselig 400 i stedet for 200 unge, der vil bruge klubberne, hvad skal vi så gøre med de 400, hvis vi ikke har et ordentligt tilbud til dem.«
Et af de problemer, som KLUB-HERLEV nok skal tage fat på, er, at de unge allerede efterspørger tilbud, som ungdomsklubben slet ikke kan dække i sin nuværende form.
»De store børn og unge efterspørger en eller anden form for værested, især om eftermiddagen.
Der er mange, der går og røvkeder sig om eftermiddagen og hærger i centret eller i pizzabaren og venter på, at klubben åbner. Hvordan kan vi gøre noget ved det? Det behov, de viser for at have et sted at hænge ud om eftermiddagen, kan måske honoreres, ved at de får lov til at være i klubberne på en eller anden måde. Men hvordan kan det binde an med den primære målgruppe, nemlig fritidsklubben,« funderer Karsten Christoffersen.

Medlemskort. Lige nu overvejer Karsten Christoffersen, hvordan de nye kontingentfri klubber skal præsenteres for de unge. For at holde lidt snor i, hvilke unge der bruger klubben, vil man indføre et medlemskort, som skal give adgang til alle afdelinger og aktiviteter i KLUB-HERLEV. Det kommer til at koste 50 kroner som et engangsbeløb at få udstedt medlemskortet. Kortet skal dog fornyes en gang om
året.