Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
INFO FRA BUPL's A-KASSE. Ydelser fra a-kassen i december
Julen er en særlig tid også i a-kassen, fordi der gælder særlige regler og særlige frister.
Af:
Frist for ydelseskort: søndag 20. december
A-kassen, it-systemerne og bankerne har meget få arbejdsdage til at ekspedere ydelserne fra a-kassen. Derfor er det særligt vigtigt, at du udfylder dit ydelseskort til tiden. Fristen er søndag 20. december. Det nemmeste og hurtigste er at benytte Den Digitale A-kasse på bupl.dk/dda.
Hvis du udfylder dit ydelseskort senere end 20. december, kan vi ikke garantere, at udbetalingen sker i dette skatteår – og så skal pengene udbetales med bruttoskattetræk uden fradrag.

Kollektiv julelukning på din arbejdsplads
Mange institutioner vælger at holde lukket mellem jul og nytår. Det kan betyde, at du ikke får løn for den periode, da du forventes at holde tvunget ferie. En sådan lukning skal imidlertid varsles senest en måned før lukningen. Har din arbejdsgiver ikke givet dig dette varsel, skal du have løn for perioden.
Hvis du har optjent ret til ferie hos en arbejdsgiver eller i a-kassen, skal du først bruge den optjente ferie i forbindelse med lukningen på arbejdspladsen.
Hvis du ikke selv har optjent ferie, kan du kontakte a-kassen for at høre om dine muligheder for dagpenge i forbindelse med tvunget ferie.

Tilmelding i jobcentret
Hvis du har brugt alle dine feriedage, eller du ikke har optjent ret til ferie, kan du melde dig ledig på jobcenteret og søge om dagpenge fra a-kassen.
Hvis din arbejdsplads holder lukket en eller flere dage før jul og/eller efter nytår, skal du melde dig ledig på jobcenteret for at få dagpenge under lukkedagene. Du skal være tilmeldt jobcenteret i hele lukkeperioden. Gå ind på www.jobnet.dk
Hvis din arbejdsplads kun holder lukket mellem jul og nytår, dvs. fra og med den 24. december til og med 1. januar 2016, så behøver du ikke melde dig ledig på jobcenteret for at få dagpenge.

For fastansatte gælder
Uanset om du skal tilmeldes jobcenteret eller ej, skal du udfylde en ledighedserklæring (umiddelbart efter nytår) og et dagpengekort (søndag 24. januar) for at få dagpenge ved lukning i forbindelse med jul og nytår. Du finder begge dele på bupl.dk/dda. Du kan modtage dagpenge for de dage, hvor du er ’udelukket’ fra din arbejdsplads, og hvor du ikke modtager løn. A-kassen udbetaler ikke for helligdagene, fordi de indgår i månedslønnen.
Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage i forbindelse julelukning, fordi julelukning ikke er et arbejdsophør. På dagpengekortet skal du skrive dine almindelige arbejdstimer på – også ud for helligdagene, fordi du som fast månedslønnet får løn for disse dage. Ud for de dage, hvor der er julelukket, og hvor du skal have dagpenge, skal du ikke skrive timer på.

For timelønnede vikarer gælder
Hvis du er ansat som vikar på timeløn, er du ikke omfattet af reglerne om julelukning. Det betyder, at der er tale om et almindeligt arbejdsophør. Derfor skal du tilmeldes jobcenteret, stå til rådighed som ledig og have dagpenge af a-kassen.
Din arbejdsgiver skal betale for de to første ledighedsdage (G-dage), hvis du har haft mindst 74 timers arbejde inden for de seneste 4 uger. I den forbindelse tæller helligdagene ikke som ledighedsdage. A-kassen kan udbetale dagpenge for helligdagene, hvis du ikke får løn for dem fra din arbejdsgiver.

Udbetaling af juledagpenge
Hvis du skal have dagpenge eller andre ydelser i forbindelse med julen, sker udbetalingen først ved udgangen af januar 2016. Det skyldes at dagpengeperioden / udbetalingsperioden slutter søndag 20. december. Det betyder, at dagpenge for ledighedsdage 21. december og frem til og med søndag 24. januar udbetales senest sidste bankdag 29. januar 2016.