Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 29
BUPL mener: Store udfordringer - stærke beslutninger
Af: FU
Et etisk grundlag, to gennemgående indsatsområder for de kommende år og en stærk platform for lederarbejdet er tre meget markante beslutninger, der blev truffet på BUPL's netop overståede kongres.
213 delegerede var samlet i Nyborg for at lægge fundamentet for BUPL's arbejde de kommende to år. Vi i forretningsudvalget oplevede en god og konstruktiv stemning og et stærkt ønske fra alle delegerede om at arbejde sammen mod vores fælles mål.
Arbejdet kommer i høj grad til at tage udgangspunkt i de to vedtagne indsatsområder: kreativitet og forebyggelse. Begge er hjørnesten i pædagogisk arbejde og samtidig områder, hvor pædagogikken understøtter essentielle samfundsmæssige interesser.
Det danske samfund og den danske økonomi afhænger af, at vi her i landet har virksomheder og medarbejdere, der kan arbejde innovativt og kreativt. Egenskaber, som kan og bør stimuleres og udvikles hos børn og unge, og hvor pædagoger kan spille en afgørende rolle.
Ligeså med forebyggelse. Vi kan hverken som medmennesker, pædagoger eller samfund acceptere, at nogle børn og unge ikke får den nødvendige støtte og glider ud af samfundets fællesskab. Her ligger selvsagt en overordentlig væsentlig opgave, som vi som pædagoger er nødt til at blive involveret i, og som vi er nødt til at få de nødvendige ressourcer til.
Med det nye etiske grundlag har alle pædagoger fået et fælles fundament for de mange etiske overvejelser, man oplever hver dag i institutionerne.
Rigtig mange pædagoger har været involveret i forarbejdet, og det har været vigtigt for os, at det netop er blevet funderet i den pædagogiske hverdag, medlemmerne oplever på arbejdet.
Nu skal det etiske grundlag så udfolde sig i praksis. Dels kan grundlaget og dets temaer bruges i konkrete diskussioner i institutionerne. Dels vil det nedsatte etiske nævn have som opgave at tage konkrete etiske elementer op og sætte dem til debat.
Det nye etiske grundlag for pædagoger kan ses på www.bupl.dk/etik
Ledernes nye lederforening er også et resultat af, at vi har inddraget pædagogfaglige ledere på alle niveauer. Processen er mundet ud i, at lederne fremover får egne kongresdelegerede, egne medlemmer i hovedbestyrelsen og ikke mindst deres egen formand, som vælges i marts 2011.
I dag oplever vi, at kravene til ledelse skærpes, og der stilles større krav til ledernes formelle kompetence. Det betyder også, at der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde og fokusere på den pædagogiske faglighed i lederarbejdet.
Vi ser frem til at tydeliggøre dette, både over for medlemmerne og over for offentligheden, ved hjælp af den nye platform for lederarbejdet i BUPL.
I en virkelighed, hvor institutionerne presses af besparelser og øgede krav, har det været en stor oplevelse at se det store engagement og den udprægede vilje, der var på kongressen, til at kæmpe for professionen og pædagogikken.
Vi har på kongressen fået opbakningen og redskaberne til at kunne arbejde målrettet på at løse de svære udfordringer, vi står overfor. Og vi glæder os til at komme i gang.