Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
Børn erindrer fra etårsalderen
Børn lagrer oplevelser langt tidligere end hidtil antaget, viser ny dansk forskning.
Af: Regner Hansen
Hidtil har man troet, at mennesket ikke kan huske længere tilbage i livet end til tre-fire-årsalderen. Men den kendsgerning bliver nu antastet af ny dansk forskning. En undersøgelse viser, at også oplevelser fra etårsalderen lagrer sig i vores hukommelse, uanset at vi ikke er i stand til at gengive dem.
»Det er specielt interessant, fordi vi nu kan dokumentere, at vi faktisk bliver påvirket af oplevelserne i barndommen, selvom vi ikke kan huske dem,« siger lektor Osman Skjold Kingo fra Psykologisk Institut og Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning på Aarhus Universitet.
Han står i spidsen for forskningsgruppen bag undersøgelsen af såkaldte ubevidste minder. Resultaterne offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Consciousness and Cognition.
Forskningen blev udført med 50 børn i etårsalderen og de samme børn, da de var blevet i tre et halvt år. Ved at følge børnenes blik med en såkaldt eyetracker kunne man konstatere, at børnene kiggede mest på en ’ny’ person i et persongalleri, da de var et år, end da de samme personer blev gengivet for dem to et halvt år senere. Videnskabeligt ved man, at det er udtryk for en ubevidst erindring.
»At børnene kigger væk fra den, de kender, er måske et udtryk for, at vedkommende ikke er så interessant, fordi de kender personen, og at det er mere spændende at kigge på den anden,« siger Osman Skjold Kingo.
De nye forskningsresultater, som dokumenterer, at børn har ubevidste minder ved siden af deres bevidste erindring, er relevante for muligheden for at bruge børns erindringer som bevismateriale i retssager. Det gælder for eksempel i forbindelse med sager om formodet vanrøgt og seksuelle overgreb eller andre vidneudsagn.
Forskningen har også konkret betydning for pædagoger, vurderer Osman Skjold Kingo.
»Vores resultater bekræfter, hvad de fleste pædagoger erfarer i deres arbejde: At alt, hvad de foretager sig sammen med børnene, bliver lagret af børnene – helt ned til hver enkelt oplevelse. Hver dag tæller,« siger han.