Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 17
OK 2011: KL: Vi skal ikke klynke
Lønmodtagerne har en regning, der skal betales, fastholder chefforhandler i KL, Michael Ziegler.
Af: Steffen Hagemann sbh@bupl.dk
De kommunalt ansatte slipper for at gå ned i løn til oktober. Til gengæld skal regningen betales, når OK 2011 skal forhandles på plads. Det er en god aftale, påpeger Michael Ziegler, konservativ borgmester i Høje-Taastrup Kommune og chefforhandler for Kommunernes Landsforening (KL).

»Vi er enige om, at der er en regning, som skal betales. Det er Anders Bondo Christensen (formand for KTO og lønmodtagernes chefforhandler, red.) jo også enig i. Det skal ingen af os klynke over, for reguleringsordningen har historisk set været til stor gavn for det kommunale personale,« siger Michael Ziegler.

Selvom pædagoger og en halv million andre offentligt ansatte, der forhandler løn gennem KTO, reelt ikke har nogen lønstigning at se frem til næste år, så mener Michael Ziegler, at man godt kan stille spørgsmålstegn ved, om deres realløn bliver mindre.

»De kommunalt ansatte har været begunstiget af at have en kraftigere reallønsudvikling end de private i de senere år, og så bliver den bremset op nu. Over tid jævner det sig ud,« mener han.

Vi giver lige løn for lige arbejde.
Lønkommissionens rapport, som lå klar i slutningen af maj, viste, at pædagoger har en lavere løn end andre sammenlignelige grupper. Det problem skal løses, har BUPL’s formand, Henning Pedersen, påpeget. Han har tænkt sig at bruge rapporten i de kommende overenskomstforhandlinger for at få et lønløft til pædagogerne.

Men Michael Ziegler har en anden udlægning af rapportens konklusioner.
»Helt overordnet er der nogle vigtige konklusioner i rapporten: Vi har ikke noget ligelønsproblem i ligelønslovens forstand. Vi lønner lige for det samme arbejde. Vi ved også godt, at vi lønner forskelligt for forskelligt arbejde. Overordnet set lønner vi faktisk pænt i kommunerne sammenlignet med det private. Vi halter ikke efter,« fastslår Michael Ziegler.

Han understreger, at han også betragter det kommunale arbejdsmarked som netop et marked.

»Det er ikke sådan på det private arbejdsmarked, at man kan sætte lønnen på formel og sige, at hvis du har en bestemt uddannelseslængde, så har du en bestemt løn. Der er mange faktorer, der påvirker lønnen,« siger han og hiver eksemplet med de 2000 offentligt ansatte diplomingeniører frem. De er nemlig de bedst lønnede offentligt ansatte med en mellemlang videregående uddannelse, viser lønkommissionens rapport.

»Det private arbejdsmarked spejler sig ind i det offentlige. Hvis ikke diplomingeniørerne fik den løn, så kunne vi slet ikke få nogen diplomingeniører i kommunerne, for det er den løn, der er sat af det arbejdsmarked, vi er i konkurrence med,« påpeger Michael Ziegler.

Tænkepauser.
Skolelærere tjener også væsentligt mere end pædagoger. Hvor en almindelig pædagog, der arbejder på fuldtid og ikke går på tidlig pension, kan se frem til en livsindkomst på 13,82 millioner kroner, så har en almindelig skolelærer udsigt til 17,22 millioner kroner, svarende til 25 procent mere i løn, viser Lønkommissionens rapport.

»Det er måske i virkeligheden en stærkere sammenligning, men jeg har ikke rigtig lyst til at gå ind og kommentere enkeltgrupper i forhold til hinanden,« siger Michael Ziegler og holder en tænkepause.

»Jeg vil nøjes med at sige, at det kommunale arbejdsmarked er et marked, og der er nogle mekanismer, der er gældende, for det første markedsmekanismerne, og det andet er, hvor god den faglige organisation er til at få gennemført sine krav,« siger han så.
Når du fortæller mig de her ting, så lyder det, som om du godt vil lytte til, hvad Henning Pedersen siger, men umiddelbart vil det ikke gøre det store indtryk på dig, når han begynder at snakke om lønkommissionens resultater.

»Er det tilladt at tænke sig om, før man svarer,« spørger Michael Ziegler så, og efter endnu en tænkepause siger han:

»Alt, hvad Henning siger, gør indtryk. Jeg har det grundsyn, at dels skal de offentlige arbejdspladser kunne konkurrere med de private, dels skal det kunne betale sig at yde en ekstra indsats, og dels skal der være et fornuftigt afkast af at uddanne sig.«

»Jeg har problemer med at blive meget mere konkret,« tilføjer han.