Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Pædagoger topper i sygefravær. Pædagoger var syge 15,9 dage sidste år
Af: Trine Vinther Larsen
Influenzasæsonen er igen over os, og at dømme efter sygefraværsstatistikken vil ikke mindst pædagoger lægge sig syge. Faggruppen er nemlig sammen med specialpædagoger og social- og sundhedsassistenter blandt de grupper, som har mest sygefravær. Sidste år var pædagoger i gennemsnit sygefraværende i 15,9 dage, viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Det er et godt stykke over det gennemsnitlige antal fraværsdage på tværs af sektorer på 8,5 dage. For kommunalt ansatte er tallet dog 13 dage.
Mette Aagaard Larsen er faglig sekretær i BUPL med ansvar for arbejdsmiljø, og hun ser både naturlige og unaturlige årsager til pædagogers forhøjede sygefravær.
»De naturlige handler om, at pædagoger er tæt på børn, som ofte bliver syge og nemt spreder bakterier. Det unaturlige sygefravær handler derimod om problemer i det psykiske arbejdsmiljø,« siger hun og nævner som storsyndere samarbejdsproblemer, dårlig ledelse og arbejdspres på grund af ringe normeringer.
»Den gode nyhed er, at arbejdsmiljøproblemer kan man, hvis bare det prioriteres i kommunerne, gøre noget ved,« siger hun.

TOP 5 i sygefravær
Specialpædagoger (regionalansatte) ........................................................17,2
Social- og sundhedsassistenter (private hjem og plejehjem) ............16,0
Pædagoger ........................................................................................................15,9
Social- og sundhedsassistenter og portører (kommunalansatte) .....15,6
Specialundervisere ...........................................................................................15,1

BUND 5 i sygefravær
Ingeniører (industri) ...............................................3,6
Rektorer (gymnasier og universiteter) ...........3,9
Ingeniører (mekaniske systemer) ...................4,0
Analytikere (ledelse) ...........................................4,2
Officerer o.l. ............................................................ 4,3

Kilder: Danmarks Statistik og Berlingske Tidende. Tallene viser det gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2015 og viser kun egen sygdom.