Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 05
TEMA. OVERVÆGT: Debat: Må arbejdsgiveren blande sig i ansattes overvægt
Her får du svar fra en økonom, en filosof, formanden for Adipositas­foreningen og BUPL.
Af: Trine Vinther Larsen
Sundhedsøkonom
Det giver god mening
»Det er blevet almindeligt, at firmaer, også kommuner, i deres personalepolitik forholder sig til sundhed. Og det kan være noget med at støtte de ansatte i at dyrke motion på jobbet. Der er grundlæggende to ting i det. Det ene er, at det giver et godt brand og tiltrækker arbejdskraft. Og det andet er, at det kan give mindre sygefravær og højere produktivitet i arbejdet. Som sådan giver det god mening at blande sig. Men i det øjeblik, hvor indblandingen opleves negativt for den enkelte medarbejder, så er det overgreb på medarbejderens integritet og selvbestemmelse, og det er ikke samfundsøkonomisk meningsfyldt. I USA betaler virksomheden ofte tre fjerdedele af den ansattes sundheds­omkostninger, og der går de rigtig tæt på i nogle tilfælde. Måske forlanger man en højere selvbetaling på forsikringspræmier for de overvægtige. Det har vi heldigvis ikke set i Danmark, og jeg vil mene, at det er grænseoverskridende, men grænserne flytter sig hele tiden.«
Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Filosof
Det er for indgribende
»Hvis arbejdsgiveren prøver at hjælpe den overvægtige medarbejder ved at betale for en coach eller fitness, eller han tilrettelægger arbejdet, så den overvægtige får færre af de arbejdsopgaver, der kan være svære på grund af vægten, så er der den udfordring, at arbejdsgiveren herved italesætter medarbejderens udseende og griber ind i privatsfæren på en måde, som forhold på arbejdspladsen normalt ikke gør. Der er en ret udbredt stigmatisering af at være overvægtig. Og at få sin overvægt hevet frem som et problem på sit arbejde, hvor man troede, at kun faglige og sociale kompetencer var relevante, kan utvivlsomt af nogle opleves som et overgreb. Omvendt kan italesættelse være med til at gøre op med stigmatiseringen, men det vil nok opleves forskelligt, om man bliver mødt af medfølende forståelse for, at der kan være særlige udfordringer ved overvægt, som i det lys kan ses som et handicap, eller med et kontant krav om at smide 25 kilo. Vi har moralske forpligtelser til ikke at såre andre uden god grund, så det gør en forskel, om vi udsættes for det ene eller det andet.«
Frej Klem Thomsen, forskningsadjunkt ved Roskilde Universitet, Institut for kultur og identitet.

BUPL
Nej til løftet pegefinger
»Overvægt er et større problem, end man lige tror, og når det handler om sundhed, kan vi godt blive bedre til at passe på hinanden på arbejdspladserne. Derfor er det sympatisk, at en kommune stiller nogle rammer til rådighed, der gør det muligt for de ansatte at deltage i sunde frokostordninger og vægtstopkurser og at dyrke motion på jobbet. Men ingen pædagog skal prikkes på skulderen af sin leder og med løftet pegefinger få at vide, at hun skal tabe sig. Vægt er en privat sag. Dog kan man mellem kolleger bryde tabuet og støtte dem, der gerne vil hjælpes på vej. Men det piller lysten til at tabe sig ud af enhver, hvis det er lederen eller tillidsrepræsentanten, som siger det. Og så skal alle respektere en kollega, som siger: ’Jeg vejer 20 kilo for meget, og sådan er det bare’. Det er jo aldrig vægten, men de faglige kundskaber og personlige kompetencer som empati og nærvær, der skaber den gode pædagog.«
Mette Aagaard Larsen, medlem af forretningsudvalget i BUPL med ansvar for arbejdsmiljøet

Adipositasforeningen
Ja, det skal med i MUS
»Ja, det skal være en naturlig del af den årlige medarbejderudviklingssamtale at få medarbejderens udsagn om sundhed. En overvægtig medarbejder er i større risiko for arbejdsskader og slidskader. Det er arbejdspladsen opgave at tilbyde hjælp, ligesom man tilbyder rygeafvænning til rygere. Desværre er der meget lidt hjælp at hente i det offentlige sundhedsvæsen. Når den praktiserende læge sidder med en overvægtig patient i sin konsultation, kan han kun tilbyde små indsatser, som ofte er helt utilstrækkelige – få timer hos en diætist eller en fysioterapeut. Er borgeren svært overvægtig, er situationen endnu værre. Her kan lægen kun tilbyde fedmeoperation eller ingenting. Svært overvægtige har alt for svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Svær overvægt er en alvorlig tilstand, som er udtryk for mistrivsel. Adipositasforeningen arbejder på at få anerkendt svær overvægt og BED (Binge Eating Disorder/ tvangsoverspisning) som en behandlingskrævende lidelse.«
Birgitte Hansen, formand for Adipositasforeningen og underviser på livsstilskurser.

73 % af danskerne svarer ja
På spørgsmålet: ’Må arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes vægt og sundhed’.
Svarene fordeler sig således:
Det er en rigtig god ide: 20 %
Det er i orden: 25 %
Det er acceptabelt: 28 %
Det er ikke i orden: 17 %
Det er helt utilstedeligt: 7 %

Kilde: Meningsmåling udført for Avisen.dk af analysebureauet Wilke blandt 406 repræsentativt udvalgte danskere. Maj 2012.