Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 13
TEMA: VOKSEVÆRK. Institutioner har vokseværk
Siden 2007 er der kommet næsten tre gange så mange kæmpeinstitutioner med over 150 børn. Til gengæld lukker små børnehaver og vuggestuer på stribe. Kommunerne spår, at vokseværket fortsætter.
Af: Kåre Kildall Rysgaard
244 børn skal gå i en ny kæmpeinstitution i Langeskov på Fyn. Det er samtlige børnehave- og vuggestuebørn i byen. Årsagen er, at byrådet i Kerteminde i foråret besluttede at lukke byens små daginstitutioner og skabe en stor.
Men Kerteminde er langt fra den eneste kommune, der satser på kæmpestore institutioner. I 2007 var der kun 43 daginstitutioner i hele landet med over 150 børn. Sidste år var tallet steget til 116, og der er udsigt til, at stigningen vil fortsætte fremover.
I mange kommuner vokser daginstitutionerne konstant, og børnene kan dyste i konkurrencen ’min børnehave er større end din’. Samtidig er hundredevis af de mindste børnehaver og vuggestuer forsvundet fra 2007 til 2011. Det viser en analyse, som Børn&Unge har foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks institutionsregister, .
I Langeskov er pædagogerne overvejende positive over for den kommende kæmpe­institution.
»Der er ingen angst for det store. Lige nu er det svært at få de mange små institutioner til at hænge sammen. Vikardækningen er skåret ned, og det er vanskeligt at komme på kursus. Det bliver lettere i en stor institution,« vurderer fællestillidsrepræsentant i Kerteminde Kommune Hanne Bendix.

Færre børn. Når kommunerne bygger nye store daginstitutioner, skyldes det blandt andet, at de mangler børn. Især i udkants­områderne falder børnetallet, og de mange små børnehaver og vuggestuer har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. På de små steder kan kommunen blive nødt til at fyre den ene pædagog efter den anden, når børnetallet falder. Det giver en negativ stemning. Bygger man en stor daginstitution og lukker de små, er det billigere og mere bæredygtigt, mener Kommunernes Landsforening (KL).
»Det er mere effektivt at drive større daginstitutioner, som lettere kan rumme, at børnetallet ændrer sig. Når flere pædagoger er samlet, giver det også mulighed for bedre faglig sparring,« fortæller Bente Hammer, fuldmægtig i KL’s økonomiske sekretariat.
Samtidig sparer kommunerne ofte lederlønninger. Det betyder mindre administration, når der skal laves én indkøbsaftale og ét regnskab. Endelig er det lettere på de større daginstitutioner at få vagtplanen til at gå op, forklarer Bente Hammer, som spår, at daginstitutionerne fortsat vil blive større og større.
Mange steder vokser institutionerne også, fordi kommunerne satser på store integrerede institutioner, mens de lukker vuggestuer og børnehaver. Fra 2007 til 2011 er der således forsvundet over 500 børnehaver fra landkortet.
»Mange forældre ønsker, at søskende går det samme sted. I en større daginstitution er det lettere at imødekomme det ønske,« siger Lisbet Birkedal, sekretariatsleder i Frederiksberg Kommune, som huser nogle af landets største daginstitutioner.

Ingen grund til bekymring. Jill Mehlbye, forskningsleder fra Anvendt Kommunal Forskning, mener ikke, at man skal begræde, at instituionerne har vokseværk.
»Der er fordele og ulemper ved både store og små daginstitutioner. Nogle forældre synes, at det er dejligt med en lille overskuelig børnehave, men den er sårbar, hvis en pædagog er syg. I den store institution har børnene også flere muligheder for at finde legekammerater,« understreger hun.
Forældreorganisationen FOLA godtager gerne kæmpeinstitutionerne, hvis de drives fornuftigt.
»Det er vigtigt, at forældrene ikke oplever, at deres barn bare er et nummer i rækken. Men intet tyder på, at store institutioner er dårligere end små. Man kan skabe mange små rum i store institutioner, og man bør kunne få en bedre normering, fordi man sparer på driften,« siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i FOLA.
Hovedstadsområdet rummer mange af de største daginstitutioner i landet. Formanden for BUPL i Storkøbenhavn, Michael Egelund, mener, at store daginstitutioner generelt har lettere ved at fungere end de helt små.
»For de helt små institutioner kan det nærmest være livsfarligt at styre økonomien. Sygdom og aftrædelse kan skabe store udfordringer. Små institutioner kan fungere fremragende, hvorimod de store har lettere ved at få en mere professionel ledelse,« fortæller han.