Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 07
Nye Fagbøger
Børn som pårørende til psykisk syge, af Beate Lisofsky og Fritz Mattejat. Gyldendal uddannelse, kr. 198, 185 s.
Af: Vibeke Bye Jensen
Når forældrene er psykisk syge, er det ikke kun en belastning for børnene, men også en risikofaktor for børnenes egen sjælelige sundhed. Ofte kommer børnene først i fokus, når der bliver tale om, hvorvidt de kan blive hos forældrene eller skal anbringes i en plejefamilie eller på et hjem. Man kunne undgå mange sådanne situationer, hvis familien fik tilbudt hjælp, inden det når så vidt. Bogen her fortæller om de pårørendes erfaringer, og om de modeller og initiativer, som kan lette forældre og børns omgang med psykisk sygdom.

Fra undervisning til læring - læringsstile i praksis, af Lene Brostrüm. Dafolo, kr. 248, 110 s.
Bogen beskriver skiftet inden for de senere års pædagogiske diskussion. Hvor vi førhen var meget fokuseret på begrebet undervisning, er fokus nu rettet imod begrebet læring. Derfor er vi også begyndt at interessere os for det enkelte individs læring inden for fællesskabets rammer. Viden om, hvordan børn lærer hver på deres måde, har ikke været tilstrækkelig. Eksemplerne i denne bog er fra Sverige, hvor man i flere år end i Danmark har forsket i læringsstile.

Tourette Syndrom - en bog for fagfolk, patienter og pårørende, af Mary M. Robertson og Simon Baron-Cohen. Akademisk Forlag, kr. 158, 110 s.
Tourette Syndrom er en lidelse, som rammer børn og unge, og det er en arvelig neuropsykologisk lidelse, der bl.a. giver sig udslag i tics, taleforstyrrelser og handlinger, der kan optræde som pludselige udbrud mange gange om dagen. I nogle tilfælde i en grad, der giver sociale adfærdsproblemer. Tourette diagnosticeres i dag langt hyppigere end tidligere. Ikke fordi syndromet er i vækst, men fordi det ofte har været overset.

Forvaltning i socialt arbejde - for pædagoger og pædagogstuderende, af Michael Lose. Forlaget Børn & Unge, kr. 198, 144 s.
Forfatteren er juridisk konsulent i BUPL. Han skriver i et let tilgængeligt sprog om målsætninger, ansvar, ytringsfrihed, aktindsigt, børns rettigheder, forældreindflydelse, magtanvendelse, underretning, tavshedspligt m.m. Bogen er først og fremmest egnet til undervisning i socialfag på seminarierne, men også i andre fag og i praksis.