Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 20
BUPL MENER: Tusind tak til alle pædagoger: I har skaffet en milliard
Måske er det ved at gå op for politikerne, at man ikke kan fortælle om vigtigheden af tidlig pædagogisk indsats og samtidig se på, at kommunerne underprioriterer børneområdet.
Af: Mette Aagaard Larsen faglig sekretær
Da jeg arbejdede i vuggestue, var min største daglige ­udfordring, at jeg ikke havde tid nok til det pædagogiske arbejde. Jeg var alene med to medhjælpere på min stue. Begge medhjælpere var skam gode og dejlige, men overordnet set stod jeg alene med det pædagogiske ansvar for 14 vuggestuebørn. Med alt hvad det medførte af børneplaner, forældresamtaler, sprogarbejde og så videre.
Jeg husker tydeligt, at jeg nogle dage nærmest måtte løbe frem og tilbage mellem stuen og kontoret hele tiden. Opgaverne hobede sig op. Forældre ringede og var bekymrede, socialrådgiveren skulle lige tjekke op på en aftale, lederen havde et spørgsmål, tolken skulle koordinere – ja, jeg kunne blive ved. Når jeg endelig satte mig på gulvet i øjenhøjde med ungerne og fik skabt et magisk øjeblik, så åbnede døren sig igen ind til stuen.
Min største daglige udfordring var helt klart manglende tid.
Det seneste halve år har vi i BUPL spurgt alle jer pædagoger, hvad jeres største daglige udfordringer er. I har peget på tid, inklusion, arbejdsmiljø, forældresamarbejde, ytringsfrihed, faglig stolthed, ledelse, arbejdsvilkår og løn, uddannelse og efter- og videreuddannelse. Det er nu BUPL’s opgave at få udfordringerne prioriteret og omsat til handlinger, så vi sammen kan skabe bedre vilkår for os pædagoger.
For det er paradoksalt, at pædagogfaget aldrig har været mere samfundsmæssigt anerkendt end nu, og alligevel bliver området udhulet mere og mere. Normeringerne er historisk dårlige, det psykiske arbejdsmiljø på mange institutioner er i bund, mange pædagoger oplever arbejdsrelateret stress, der mangler tid til forberedelse, og der er stadig alt for få uddannede pædagoger ude i institutionerne.
Måske er det ved at gå op for politikerne, at man ikke på alverdens konferencer kan fortælle om vigtigheden af tidlig pædagogisk indsats og samtidig se på, at kommunerne sparer og underprioriterer børneområdet. Forleden indgik regeringen sammen med SF og Enhedslisten en finanslovsaftale, der afsætter yderligere 250 ­millioner kroner om året de næste fire år til at øge normeringen i institutionerne. Pengene er øremærket, så kommunerne skal søge om pengene til specifikke projekter, der øger behovet for flere voksne i institutionerne. Med de 500 millioner kroner fra finansloven i 2012 og de nye penge, der er kommet nu, får pædagogfaget tilført mindst 1.000 stillinger under denne regering. Det er altså et skridt i den rigtige retning.
Hvem skal vi takke for det? Ja, hele BUPL har naturligvis leveret en stærk indsats i denne sag. Men den store grund til, at der igen er tilført penge til flere pædagoger, er jer ude i institutionerne og skolerne. Det er jeres daglige pædagogiske arbejde, som overalt hver eneste dag gør en konkret forskel i børnenes liv. Og det kan politikerne ikke komme udenom, når pengene skal fordeles.
Så kære alle pædagoger: Tusind tak. I har skaffet os en milliard, så er det lidt nemmere at klare vores udfordringer.