Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 10
Husk lige spritten
Puslemadrassen skal sprittes af efter hvert bleskrift. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Men daginstitutionerne har ikke taget anbefalingen til sig, viser Børn&Unge's rundspørge. Og gør de det, kommer Arbejdstilsynet efter dem med påbud.
Af: Trine Vinter Larsen
Snot, lort, tis, bræk og andre bakteriebefængte ­efterladenskaber på puslebordet kan ikke bare ­vaskes væk med vand og sæbe. Der skal skrappere midler til, mener Sundhedsstyrelsen, nemlig hospitalssprit.
Men en rundspørge foretaget af Børn&Unge i 10 vugge­stuer og fem kommuner viser, at daginstitutionerne endnu ikke taget rådet til sig.
Sundhedsstyrelsen har ellers siden 2008 anbefalet pædagoger at afspritte puslemadrassen med 70-85 % denatureret ethanol - også kaldet hospitalssprit - ­efter hvert bleskift. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens udgivelse "Hygiejne i daginstitutioner".
En vuggestueleder i Århus har aldrig mødt det skærpede hygiejnekrav før. Og i Københavns Kommune er det først i uge ni i år, at samtlige vuggestuer og børnehaver har fået besked på at desinficere puslemadrassen med sprit efter hvert bleskrift.
Men pædagogerne i kommunen er ikke trygge. ­Jeannette Jensen er afdelingsleder og sikkerheds­repræsentant i Vuggestuen F/S Rosa på Amager, og hun husker, at sprit først i 90'erne blev bandlyst både på grund af brandfare og sundhedsfare. Derfor undrer det hende, at det næsekradsende desinfektionsmiddel nu er tilbage, og hun har søgt rådgivning hos Arbejdstilsynet. Her fik hun beskeden, at når der arbejdes med sprit, skal der være udsugende udluftning.
"Vi har da lovpligtig ventilation i institutionen, men ved puslepladsen har vi kun et ovenlysvindue, som ikke kan åbnes, hvis det regner, og vi kan heller ikke skabe gennemtræk i rummet," siger hun.
Vuggestuen står derfor til et påbud, hvis Arbejdstilsynet kommer forbi.
"Vi kan jo prøve at finde en erstatning til sprit, men normalt følger vi anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og kommunen. Men gør vi, som de nu siger, så kan Arbejdstilsynet bagefter komme og give os et påbud for at arbejde i spritdampe. Det giver ikke mening," siger Jeannette Jensen.
Lis Pedersen fra BUPL's forretningsudvalg tror ikke, at Vuggestuen F/S Rosa er ene om det problem.
"Vuggestuers puslerum er ofte placeret inde midt i bygningen, og for de flestes vedkommende vil det være nødvendigt at bygge om, hvis både hygiejnekravene og pædagogernes arbejdsmiljø her skal tilgodeses," siger hun og minder om at arbejdsmiljøet er et fælles ansvar for leder og arbejdsgiver.