Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 20
Det svære afsavn
Børn kan have svært ved at rumme de følelser, der opstår, når en forælder er udstationeret i en krigszone. Derfor har de ofte brug for voksnes støtte, fortæller børnepsykolog John Halse.
Af: Jesper Nørby
Det kan være svært for et barn at forholde sig til, at far er soldat i et land langt væk, og at mor er ked af det. Især hvis barnet ikke kan få svar på, hvorfor mor er så ked af det. Og det kan det være svært for et barn at få et ærligt svar på, fortæller børnepsykolog og tidligere formand for Børns Vilkår John Halse.
"Moderen vil naturligvis ikke sige, at hun er ked af, at far er i et farligt område, og at det kan betyde, at han bliver slået ihjel eller såret. For hun vil gerne beskytte sit barn," siger han.

Hav øje for barnet. Der er store følelser indblandet i børns afsavn, og det er vigtigt, at de voksne hjælper børnene med at rumme disse følelser.
"Som voksen skal man sørge for at snakke med barnet om, at det at savne ikke er noget negativt. Når man savner nogen, er det, fordi man godt kan lide den, man savner. Det ville være værre, hvis barnet slet ikke savnede sin far. For det ville jo betyde, at barnet var ligeglad med ham," siger John Halse.
Han påpeger, at pædagogerne i daginstitutionerne bør have skærpet opmærksomhed på børn, som har en forælder udsendt.
"De reaktionsmønstre, som findes hos disse børn, ligner dem, man finder hos andre udsatte børn. Det kan være alt fra at være meget følsom og ked af det til at blive aggressiv eller til at trække sig fra sine omgivelser. Det kan også være børn, som 'klæber' og gerne vil sidde på skødet eller være ved en voksen hele tiden," fortæller han.

Bevar rutinerne. Det er dog ikke alle børn, der bliver kraftigt påvirket af savnet af en forælder, og man bør som pædagog ikke nødvendigvis bekymre sig over manglende reaktioner fra et barn.
"Når pædagoger spørger mig, om der er noget særligt, de skal gøre for barnet, så plejer jeg at sige 'næh'. For det vigtige er, at det kører som det plejer. Bare med den tilføjelse, at man har skærpet opmærksomhed på barnets eventuelle signaler."
Samtidig skal man bevare de rutiner, barnet er vant til i hverdagen. Faste rammer skaber tryghed for børnene, fortæller John Halse.
"Man skal ikke gå ud og lave et helt særligt familie-set-up, mens far er væk, hvor der er dømt tivoliland hele tiden. Man skal vise barnet, at livet fortsætter, lige meget om far er her eller ej. Det samme gælder, mens barnet er i daginstitution."

Hjælp barnet i hverdagen
Børnepsykolog John Halse giver disse råd til pædagoger, som i deres arbejde kommer i kontakt med børn, der har en forælder udsendt som soldat.
• Vær opmærksom på barnets signaler.
• Tag samme hensyn til barnet, som du vil tage til andre udsatte børn.
• Vær til rådighed for barnet, også selvom barnet ikke umiddelbart søger kontakt.
• Giv dig tid til at snakke, hvis barnet kommer og fortæller om afsavn.
• Vis barnet, at følelsen af savn ikke er noget negativt.
• Undlad at fortælle barnet om risikoen for, at forælderen ikke kommer hjem igen.
• Giv barnet en overskuelig hverdag med rutiner.
• Hav en god relation til forældrene, bevar den gode kommunikation.