Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
Fri for mobberi skal være obligatorisk
Universitetet i Tallinn har indført undervisning i Fri for Mobberi som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. De studerende har taget godt imod det, fortæller lektor Kerstin Kööp.
Af: Maja Hansen
Esterne har sat sig som mål, at alle børnehaver i landet skal bruge Fri for Mobberi i 2019. Derfor har universitetet i Tallinn gjort programmet til en obligatorisk del af uddannelsen til ’kindergarten teacher’, som er den estiske pendant til den danske pædagoguddannelse. Alle studerende får otte timers undervisning i programmet og skal derudover bruge 120 timers selvstudie på det.
»Vi begyndte at undervise grupper af kommende pædagoger i Fri for Mobberi i 2010. Først var de lidt forvirrede og havde svært ved at finde ud af, hvad vi forventede, men de opdagede hurtigt, at Fri for Mobberi-materialet passer godt ind i det arbejde, pædagogerne udfører i forvejen, og at det er nemt at implementere,« siger lektor Kerstin Kööp, der underviser de kommende pædagoger på pædagoguddannelsen i Tallinn.
Hun oplever, at de pædagogstuderende tager godt imod programmet.
»Fri for Mobberi inspirerer de pædagog­studerende. Hvert år skriver mindst en af dem bachelor om mobberi. De studerende lærte også om mobning, før vi begyndte at bruge Fri for Mobberi, men nu har de fået konkrete materialer til at gøre noget ved mobningen,« siger hun.
I dag arbejder 440 ud af cirka 600 børnehaver i Estland med Fri for Mobberi, mens 81 ud af cirka 500 estiske skoler benytter sig af programmet. Det er meget positivt, at esterne har udbredt programmet så mange steder, mener Lars Stilling Netteberg, der er programkoordinator for Fri for Mobberi i Red Barnet, og er med til at udbrede Fri for Mobberi til udlandet.
»Et af succeskriterierne for Fri for Mobberi er, at så mange som muligt bruger materialet, både i Danmark og udlandet. På den måde kan vi nedbringe mobningens omfang. Vi ved, at mobning har alvorlige konsekvenser og kan føre til ensomhed og psykiske problemer for den, der bliver mobbet. Så det er vigtigt, at vi beskytter børn mod at blive holdt udenfor. De har ret til at blive inddraget og være glade,« siger han.

Gode råd til at arbejde med Fri for Mobberi
● Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om ­projektet.
● Så mange medarbejdere som ­muligt skal lære om Fri for ­Mobberi, enten ved at sende alle på kursus eller lade nogle kursusdeltagere formidle videre til resten af medarbejderne.
● Læg en plan for, hvordan I vil gennemføre uddannelsen i Fri for Mobberi og arbejde med det efterfølgende.
● Brug materialerne til Fri for Mobberi efter hensigten, men vær også kreative og find på nye måder at bruge dem på.
● Sørg for at lave opfølgninger, ­evalueringer og projekter med Fri for Mobberi, så I ikke går i stå.
● Brug tid på programmet, og vær opmærksom på, at det er en proces, hvor man ikke kan se resultatet med det samme.
● Inddrag forældrene i Fri for ­Mobberi. I kan for eksempel gennemgå samtaletavlerne på et forældremøde, eller snakke med forældrene om Fri for Mobberis forældretips. Hent en plakat med forældretipsene her:
friformobberi.dk/download

Kilde: Fri for Mobberi


Børn&Unges tur til Estland var finansieret af Estonian Union for Child Welfare.