Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
KONGRES 2014: Christine og Manu kom et smut forbi.
To ministre – et børneliv
Både børneministeren og undervisningsministeren besøgte BUPL’s kongres. Det sender et signal om en ­sammenhæng i børns liv fra 0-18 år, mente formanden.
Af: Trine Vinther Larsen
Vores to børneministre’.
Sådan omtalte Henning Pedersen både børneminister Manu Sareen (R) og undervisningsminister Christine Antorini (S), da han præsenterede dem som gæstetalere på kongressen.
»Tak fordi I kommer sammen, det sender et godt signal. Vi har nogle gange været bekymrede for sammenhængen i tænkningen af 0-18-årsområdet. Men den markerer I ved at komme her sammen,« sagde Henning Pedersen.
Også ministrene understregede samhørigheden af deres respektive ministerområder ved at tage en selfie, som siden har floreret på de sociale medier med ordlyden ’Vi er enige om vigtigheden af fokus på hele børneområdet’.  
Temaet for BUPL’s kongres var ’Pædagogers udfordringer i hverdagen’, og både Manu Sareen og Christine Antorini havde læst på lektien og talte om de aktuelle problemer, som udøverne af pædagogfaget hver dag møder.
Manu Sareen, der selv er uddannet social­pædagog og stadig nærer stor kærlighed til faget, roste de danske daginstitutioner, som rundt i verden er kendt for ’høj kvalitet, veluddannede pædagoger og stor forældre­tilfredshed’.
Men også gode danske dagtilbud kan blive bedre, erkendte han.
»Vi har stadig både gamle og nye udfor­dringer. For mange drenge mistrives i vores institutioner. Der er for få mandlige pædagoger. Der er for lidt voksenkontakt. Der er børn med særlige behov, som skal inkluderes. Og der er børn fra udsatte familier, som vi skal have fat på allerede fra første dag i vuggestuen. Det er vigtige dagsordener,« sagde Manu Sareen.

Dyrebare børn. Manu Sareen og BUPL er mødtes i mange sammenhænge for at finde løsninger på pædagogernes udfordringer. Ministeren hæftede sig ved, at BUPL især har haft ét svar på problemerne:
»Vi ender altid med at tale normeringer,« sagde ministeren, der glædede sig over at tale til kongressen i kølvandet på en finanslovsaftale, som over de næste fire år giver en milliard kroner til flere pædagoger. 
Han kunne ikke love flere milliarder til børneområdet, men kaldte børnene ’det dyre­bareste, vi som samfund skal varetage’. Det samme gjorde undervisningsminister Christine Antorini, der er klar til at samarbejde med både Manu Sareen og BUPL om børnenes overgang til skolen. 
»Der skal gå en pædagogisk tråd igennem børns liv, lige fra de starter i et dagtilbud, kommer i børnehave og går videre i skolen og derefter på en ungdomsuddannelse,« sagde hun.

Brug for skolepædagoger. Særligt takkede Christine Antorini BUPL for samarbejdet i forbindelse med folkeskolereformen. Hun understregede, at pædagogers kompetencer er vigtige for reformens succes.
»Det ved vi fra erfaringer, vi allerede har med pædagoger i skolen. Det nye med reformen er, at pædagogernes rolle er blevet skrevet ind i folkeskoleloven, og der er ingen tvivl om, at pædagogfagligheden sammen med andre fagligheder kan være med til at udvide paletten af kompetencer, som børnene får med sig videre i livet,« sagde undervisningsmisteren.
Hun er ikke blind for de problemer, som pædagoger nu på få måneder oplever. I en ny BUPL-undersøgelse beretter bekymrede pædagoger om børn, der bliver trætte på grund af den længere skoledag. 7 ud af 10 pædagoger siger, at kvaliteten i fritidstilbuddene er faldet som følge af reformen, blandt andet fordi der er skåret i normeringen flere steder.
Henning Pedersen takkede ministrene for talerne ved at garantere, at BUPL ikke holder op med at kræve bedre normeringer. Det er en væsentlig del af løsningen på pædagogers største udfordringer, fastslog han.