Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 13
Det nye forretningsudvalg; Syv med en mission
BUPL har fået ny forbundsledelse. Den har tiden frem til den ordinære kongres i november, hvor et nyt valg venter, til at bevise sin duelighed
Af: Ivan Enoksen
Fire kvinder og tre mænd. To debutanter og fem gengangere, en af dem dog på en ny og mere fremtrædende plads. Gennemsnitsalder 46 1/2 år. Yngste 38 og ældste 54 år. Alle syv, der udgør BUPL's nyvalgte forretningsudvalg, er uddannede pædagoger og har faktisk også engang virket som sådan. For de flestes vedkommende er det godt nok længe siden, men en enkelt kommer frisk fra fad, direkte ude fra praksisfeltet, hvor der tørres næser og skiftes bleer. På lønningslisten i BUPL har alle været. Fire af dem har en fortid som lokale fagforeningsformænd, mens resten tjente som faglige sekretærer, inden deres veje mødtes i forbundstoppen.
Nu er de sammen på en vigtig mission, udvalgt, som de er, til at genrejse BUPL efter et begivenhedsforløb, der har givet grimme skrammer i lakken. I løbet af månederne frem til den ordinære kongres i november, hvor alle syv igen er på valg, skal de demonstrere politisk lederskab, skabe ny tro på fremtiden og bevise, at de kan arbejde sammen i et produktivt og fordrageligt klima.
Børn&Unge portrætterer de syv, som på den ekstraordinære kongres 11. marts blev valgt til at udgøre BUPL's forbundsledelse - forretningsudvalget.

Forbundsformand Birgit Elgaard, 45 år, uddannet fra Aalborg Børnehave- og fritidspædagogseminarium i 1989. Bestyrelsesmedlem i BUPL Nordjylland 1994 og fra 1995 tillige faglig sekretær. I forretningsudvalget som faglig sekretær på ekstraordinær kongres december 2003 og valgt som forbundsformand bare tre måneder senere.
BUPL ifølge Birgit Elgaard: "Vi skal åbent vedkende os, at der i BUPL er plads til forskellige fløje med forskellige politiske holdninger, og dette skal bruges positivt i en konstruktiv politiske debat. Vi skal som tillidsrepræsentanter på alle niveauer udvise ydmyghed i forhold til det ansvar, som naturligt påhviler os som værende valgt af medlemmerne til at varetage den vigtigste af alle opgaver, nemlig at arbejde for bedre løn- og ansættelsesvilkår. Jeg har hverken mod på eller lyst til at være formand, hvis scenariet er, at diskussionerne mere foregår i diverse netværk og fraktioner end i BUPL's hovedbestyrelse. Ind på bordet med alle holdninger og vinkler og lad os tage en åben debat om de faglige brændpunkter."
Andre om Birgit Elgaard: "Når Birgit brænder for en sag, er ingen i hendes nærhed i tvivl om, hvad der er, hun brænder for. Hun har en forbløffende evne til få det nævnt i alle mulige sammenhænge. Birgit er en rutineret forhandler, der lytter til modpartens argumenter, men som samtidig formår at holde fast i egne holdninger og være tro mod dem, hun repræsenterer. Gennem argumenter, pres og stor viden når Birgit frem til aftaler, som medlemmerne kan være tilfredse med. Birgit er en dygtig formidler og er god til at gøre sig forståelig over for medlemmer, forhandlingsmodparter, internt i bestyrelsen, og over for politikere og andre interessenter." (Ilse Brøgger, formand for BUPL Nordjylland.)
Den private side: Født og opvokset i Aalborg, og der vil hun helst blive boende. Har ingen børn. Holder af at male, og skal efter sigende være ret talentfuld.

Forbundsnæstformand Lis Pedersen, 54 år. Uddannet fra Tårnby Børnehaveseminarium 1973. Medlem af bestyrelsen i BUPL Afdeling 6 fra 1983, og formand fra 1984 til 2002. Indsuppleret i forretningsudvalget februar 2002 som faglig sekretær og valgt som forbundsnæstformand på den ekstraordinære kongres december 2003.
BUPL ifølge Lis Pedersen: "Vi skal give de politiske partier forslag til, hvordan et offentligt finansieret velfærdssystem kan se ud også i fremtiden. Vi kan ikke som BUPL alene klare opgaven. Derfor skal vi fortsat deltage, hvor fagbevægelsen og andre samler sig i disse år - blandt andet via aktiv deltagelse i Fagligt Ansvar og lignende initiativer. Vi skal blive bedre til at bruge fællesskabet offensivt, og her har forretningsudvalget en ledende rolle."
Andre om Lis Pedersen: "Lis er en gammeldags BUPL'er, i ordets bedste forstand. Hun er en person med et bredt politisk perspektiv på det faglige arbejde. Hun evner, på samme tid, at arbejde med det nære perspektiv - hvad er det, vi har brug for her og nu - og det lange - hvordan skal det hænge sammen med vores mål og strategier. Desuden er hun folkelig, igen i ordets bedste forstand. Hun kan skabe nærhed til dem, hun taler med, hun udstråler varme og oprigtig interesse. Der er intet elitært over Lis, hun er på bølgelængde med pædagogen på rød stue. Og med pædagogmedhjælperen i øvrigt - Lis er nemlig også til samling af kræfterne på lønmodtagersiden, herunder ikke mindst på vores eget område. Lis' engagement medfører, at vi af og til også mærker hendes temparement. Hendes sorte øjne er legendariske i Afdeling 6." (Flemming Brøgger Andersen, formand for BUPL Afdeling 6).
Den private side: Bor i Kastrup på det elskede Amager, gift med en skolelærer med hvem hun har en datter på 31, som er administrator i SAS. Har to børnebørn på to og seks år. Den årlige skiferie er et must.

Hovedkasserer Henning Pedersen, 54 år. Uddannet 1974 fra Seminariet for Fritidspædagoger, Linde Alle i Vanløse. Formand for BUPL Fyns Amt 1976-83 og hovedbestyrelsesmedlem 1991-96. I forretningsudvalget som hovedkasserer siden 1996.
BUPL ifølge Henning Pedersen: "Det er min overbevisning, at BUPL ikke kommer ud af den nuværende krise alene ved at udskifte hele eller dele af forretningsudvalget, og jeg tror slet ikke på, at det hjælper at bringe ofre, og det vil være direkte uværdigt at udnytte den nuværende situation til personlige eller politiske magtkampe. Tværtimod er der brug for handling, som kan skabe forandringer i BUPL's måde at arbejde på. Vi skal måles på resultater, ikke på retorik."
Andre om Henning Pedersen: "Han er troværdig og en uhyre grundig politiker, som sætter sig godt ind i de ting, han skal have med at gøre. Og sådan som jeg kender ham fra vores tid sammen i hovedbestyrelsen et gennemført reelt menneske. Man ved, hvor man har Henning. Jeg har svært ved at forestille mig én, der ville være bedre egnet til at passe på organisationens penge, hvad han jo faktisk har gjort på bedste måde." (Lars Søgaard Jensen, formand for BUPL Fyn).
Den private side: Bosat i Odense. Lever i et papirløst forhold og har en søn på 31, som er gymnasielærer og cand. scient. i matematik og fysik. Blev for tre måneder siden bedstefar for første gang. Holder blandt de odenseanske fodboldklubber ikke mest, men absolut med OB. Er først for nylig holdt op med selv at trille med den lille runde.

Faglig sekretær Allan Baumann, 43 år. Pædagog fra Frøbelseminariet 1987. Under studiet formand for Pædagogstuderendes Landsråd. Bestyrelsesmedlem BUPL København 1991, faglig sekretær i 1998 og næstformand 1999 samt i to omgange medlem af hovedbestyrelsen. I forretningsudvalget siden 2002.
BUPL ifølge Allan Baumann: "BUPL har i årevis arbejdet ud fra en tese om, at moderne fagforeningsarbejde handler om "vores ansigt udadtil". At fremstå som moderne, åben, forandringsparat, dialogsøgende osv. er blevet set som den væsentligste årsag til succes og dermed resultater for medlemmerne. Mit udgangspunkt er, at "ansigtet udadtil" er vigtigt, men at BUPL til tider har ladet image gå forud for medlemmernes interesser. At åbenhed m.v. udadtil ikke har været modsvaret af samme åbenhed indadtil. At det moderne - virksomhedskulturen/strømlinetheden - har overskygget det politiske. At det dialogsøgende internt er blevet til hierarkier og bureaukrati."
Andre om Allan Baumann: "Allan er ærlig og direkte. Han har også selvironi, og så er han pissedygtig." (Hovedbestyrelsesmedlem Mette Gerdøe, BUPL Storstrøms Amt).
"Fordi Annette Trads Hansen er gået, bør Allan Baumann også gå, siges det. Det synes jeg er useriøst. Min og BUPL Århus Kommunes tillid til Allan er blevet styrket for hver gang, vi har haft ham på besøg. På grund af sin dygtighed og faglige pondus vil han være en gevinst også for et ny forretningsudvalg." (Ulla Nygaard, BUPL Århus Kommune).
Den private side: Bor på Amager sammen med en skolesøgende datter på 15. Har spillet fodbold og håndbold og gennemført en maraton, men er nu især optaget af cykelsport.

Faglig sekretær John Langford, 42 år, pædagog i 1985 fra Seminariet for Fritidspædagoger, Linde Alle i Vanløse. Frikøbt fællestillidsrepræsentant i Helsingør 1992 og samme år valgt til BUPL Frederiksborg Amts bestyrelse. Faglig sekretær i 1999 og formand for fagforeningen i 2000. Medlem af forretningsudvalget siden 2002.
BUPL ifølge John Langford "Vi i det gamle forretningsudvalg er fælles om ansvaret for den situation, vi er blevet bragt i. Medlemmerne af det nye forretningsudvalg bliver fælles om ansvaret for at bringe os ud af den igen. I den forbindelse bliver det afgørende, at der er fuld offentlighed om alle beslutninger - herunder også dem, der vedrører medlemmernes penge. Vi skal altid kunne måles på det, vi siger, og på det, vi gør (...) En ting er sikkert: En situation, der bare ligner den, vi her har oplevet, vil i fremtiden for mig være behængt med alarmklokker så store som rumstationer."
John Langford ifølge andre: "John er et meget engageret menneske, og at han kan engagere andre har bl.a. givet sig udtryk i, at han er drivkraften bag Projekt Danmark, der handler om at udvikle fagpolitiske redskaber i fagforeningerne, der kan anvendes i hele BUPL efterfølgende.
Han er ærlig, visionær, god til at kommunikere mundtligt og skriftligt, tænker store tanker og kan føre dem ud i livet og er ekstremt arbejdsom. John er også en meget humoristisk mand, der for det meste har let ved at finde de morsomme sider ved livet. (Dorte Djurslev Jensen, faglig sekretær hos BUPL Frederiksborg Amt).
Den private side: Bor i Helsingør, er gift med Elin, parret har to skolesøgende sønner, en på 13 og en på 16 år. Holder af at gå på kunstudstillinger og af at rejse og opleve sammen med familien.

Faglig sekretær Birgitte Conradsen, 38 år. Uddannet fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium 1992. Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt i 1997 og formand siden 1999.

BUPL ifølge Birgitte Conradsen: "Hvad er det så, der gør, at jeg, der befandt mig på den bedste arbejdsplads i mit arbejdsliv, besluttede mig for at forlade denne til fordel for én, kan man vel sige, noget usikker post i forretningsudvalget. Det gjorde jeg, fordi jeg tror på, at vi med nye kræfter kan samle og videreføre det gode fagpolitiske arbejde, vi i BUPL gennem mange år har været kendt for, og som vi fælles har et ansvar for at fortsætte. Jeg vil bidrage til at videreudvikle BUPL som en kompetent, stærk og rummelig organisation og til at højne vort fags anseelse og udvikling."
Birgitte Conradsen ifølge andre: "Vi er selvfølgelig kede af at skulle sige farvel til Birgitte, men samtidig er det også med glæde og stolthed, vi anbefaler hende til en plads i forretningsudvalget. Birgitte blev formand for BUPL Århus Amt efter en turbulent tid med mange uenigheder og samarbejdsproblemer, som hun magtede at slå bro over og skabe en fagforening, hvor vi både har et godt samarbejdsklima og højt til loftet i de politiske diskussioner. Vores medlemmer har stor tillid til hende, hun går efter bolden - politikken, sagen - og ikke efter manden, og så er hun generelt et smilende og positivt menneske med et meget vindende væsen." (Else Marie Møller, konstitueret formand for BUPL Århus Amt).
Den private side: Bor på en gård - 10 tønder land og fårehold - i Thorsø, en landsby omtrent midt mellem Viborg-Randers-Århus-Silkeborg. Gift med en skolelærer og mor til tre piger på 10, 11 og 15 år. Har tidligere spillet både håndbold og basketball, er nu holdleder i den lokale håndboldklub.

Faglig sekretær Kitte Adler-Nissen, 50 år. Pædagog fra Frøbelseminariet 1977. Institutionsleder gennem sammenlagt 20 år. I bestyrelsen for BUPL København 1989, faglig sekretær 1990-95 og medlem af hovedbestyrelsen 1994-95. Bestyrelsesmedlem i BUPL Afdeling 2 fra 2001 til 2003.
BUPL ifølge Kitte Adler-Nissen: "Det er ofte, når der er pres udefra, og i vores tilfælde også indefra, at fællesskabet skal stå sin prøve. Det er nu, at vi alle skal kigge på os selv og finde ud af, hvad jeg kan gøre, for at fællesskabet bliver stærkere. Et nyt forretningsudvalg skal være klart til i fællesskab at være den ledelse, der viser vejen for en ny kultur, hvor vi ikke sætter hinanden ud på planken, men støtter hinanden til at få det bedste ud af de ressourcer, vi har. Selv har jeg ikke nogen problemer med at være leder og til tider at være den, der må træffe svære afgørelser."
Kitte Adler-Nissen ifølge andre: "Kitte har en klæbehjerne for tal - og en evne til hurtigt at gennemskue tallene og drage politiske konklusioner ud af dem. Der ud over har hun en grundlæggende pædagogfaglig tilgang til ledergerningen. Hun tager det alvorligt, når vi siger, at ledelse skal udøves, hvor ledelse er nødvendig." (Charlotte Stendorf, formand for BUPL Afdeling 2).
Den private side: Bor i Vanløse, er gift med en ingeniør og har en datter på 24, som læser medicin, og en søn på 21, der er pædagogmedhjælper. Kalder sig selv et udpræget familiemenneske. Læser meget, især faglitteratur, og har på det seneste genoptaget strikkeriet.