Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
Pædagogisk udlængsel. Flere tager studieophold i udlandet
Selvom antallet er støt stigende, vil uddannelsesministeren have langt flere pædagogstuderende til at tage et studieophold i udlandet. Men målsætningen er for ambitiøs, mener chef for internationalt sekretariat.
Af: Simon Johansen
Lukas Carlslund (24) har travlt. Om formiddagen arbejder den pædagogstuderende i den lokale børnehave, men det meste af eftermiddagen bruger han på et projekt, som skal motivere indbyggerne til at dyrke jorden og derved spise sundere. Dagens sidste lille rest af tid investerer Lukas i et cirkusprojekt, som skal give de unge i området nogle fritidsaktiviteter sammen.
»Der er mange, som driver rundt og savner noget at lave,« siger Lukas Carlslund, der studerer på Professionshøjskolen UCC i København.
Han har ikke selv savnet noget at lave, siden han begyndte på uddannelsens tredje og sidste praktikforløb, som han har valgt at tage i byen Estelí i det mellemamerikanske land Nicaragua.
»Jeg ville i praktik et sted, hvor folk lever anderledes end i Danmark, og hvor der er mulighed for at reflektere over den danske måde at arbejde med pædagogik på. Her bliver jeg udfordret og bedre til at tage initiativer. Jeg er sikker på, at jeg kan bruge mine erfaringer, når jeg kommer hjem,« siger Lukas Carlslund, der tog sine to første praktikforløb i Danmark.
Ifølge regeringen skal flere af landets pædagogstuderende gøre som Lukas. Målsætningen for 2020 er, at 50 procent af alle pædagogstuderende skal tage et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af deres studietid.
Men selvom antallet af udlandsrejsende pædagogstuderende er steget med mere end 30 procent siden 2010, er der stadig langt igen, før regeringens mål er nået: Uddannelsesministeriets seneste opgørelse fra 2013 viser, at det kun var omkring 12 procent af årets dimittender fra pædagoguddannelserne, der havde været i udlandet på et studie- eller praktikophold.

Kompetencer. Målsætningen er ambitiøs, og den er realiserbar, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R).
»I dag har alle faggrupper brug for at se ud over landets grænser. Danmark er et lille land, og vi lever af at samarbejde med omverdenen,« siger ministeren, som også mener, at et ophold i udlandet hjælper til at forstå børn og unge med forskellige kulturelle baggrunde.
»Selvfølgelig kan man også blive en dygtig pædagog, hvis man bliver i Danmark under hele sin uddannelse. Men interkulturelle kompetencer er vigtige for pædagoger i dag. Pædagogstuderende kan få værdifuld erfaring ved at tage i praktik eller på studieophold i lande, der er dygtige til at arbejde med udsatte børn,« uddyber Sofie Carsten Nielsen og påpeger, at et udlandsophold ikke nødvendigvis behøver at vare et helt semester.
»Det kan også være et to ugers studierelateret ophold i Nordtyskland, Skåne eller England, som en studerende måske bedre kan få til at passe med sit familieliv.«

For ambitiøs. En af de pædagoguddannelser, som oplever en fremgang i udlandsrejsende studerende, er University College Sjælland. Sidste år havde flere end dobbelt så mange af de færdiguddannede pædagoger været udenlands i løbet af studiet i forhold til 2008.
Selvom det er en markant stigning, svarer det dog kun til, at cirka hver 10. af de pædagogstuderende får et udlandsophold på CV’et.
Morten Pristed, der er chef for Internationalt Sekretariat ved University College Sjælland, er enig i vigtigheden af udlandserfaring. Men målsætningen om, at hver anden af de studerende skal på udlandsophold, er for ambitiøs, mener han.
»Mange af vores studerende er opmærksomme på ikke at komme bagefter den normerede studietid. Og det kan være svært at få til at gå op med den nye pædagoguddannelse, hvor praktikperioderne ofte ligger i ferieperioderne. Det er ikke altid muligt at få det til at passe med et udlandsophold,« siger Morten Pristed.
Han oplever, at de studerende samtidig kan være usikre på, om den faglige kvalitet ved et udlandsophold matcher den danske faglighed.
»Det ændrer sig dog altid, når de studerende først rejser ud og opdager, hvor lærerigt opholdet er,« siger han.
Selvom Morten Pristed finder ministerens målsætning overambitiøs, arbejdes der dog hårdt på uddannelsen for at kommet nærmere målet. De studerende får mere vejledning end tidligere, så de føler sig bedre rustet til udlandsopholdet. Og der er masser af inspiration at hente fra tidligere udlandsstuderende, som fortæller om deres oplevelser og erfaringer på eksempelvis YouTube.

Ændret livssyn. Klikker man ind på University College Sjællands hjemmeside, ser man blandt andre Kristoffer Lenvig fortælle om sit praktikforløb, hvor han rejste til Filippinerne for at arbejde på et børnehjem for gadebørn.
»Ens livssyn ændrer sig af at arbejde i en fremmed kultur. Man lærer så meget af at stå på egne ben på den anden side af jordkloden, og jeg følte virkelig, at jeg gjorde en forskel,« siger den 27-årige pædagogstuderende, som bifalder regeringens målsætning:
»Det er ikke nødvendigt at rejse ud for at blive en dygtig pædagog, men man lærer andre aspekter af faget og får derfor andre færdigheder end i Danmark. Det synes jeg er værd at overveje som pædagogstuderende,« siger Kristoffer Lenvig.
Han blev så grebet af arbejdet med de filippinske gadebørn, at han valgte at rejse dertil igen i sin tredje praktikperiode. Denne gang for at stå i spidsen for et dansk projekt, som han efter praktikkens ophør stadig ­engagerer sig i.