Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 15
Nye Fagbøger
Af: Vibeke Bye Jensen
Fodfæste og Himmelkys - undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans, af Helle Winther, Lis Engel, Maj-Brit Nørgaard og Mia Herskind. Forlaget Hovedland, tlf 8627 6500, kr. 225, 204 s.
Der er tale om den første grundbog i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans for skoleelever, unge og voksne. Det er en bog om kærligheden til det at danse og det at undervise i rytmisk bevægelse, og den forsøger at spænde over hele feltet i et forsøg på at undersøge de underliggende fællestræk, som forbinder vidt forskellige stilarter, udtryk og måder at forholde sig til bevægelse på.

Børn, leg og computerspil, af Carsten Jessen. Odense Universitetsforlag, tlf 6615 7999, kr. 250, 228 s.
Forfatteren gør op med de mange myter om computerspils skadelige indvirkning på børns adfærd. Han argumenterer for, at elektroniske medier og digitalt legetøj i dag er en integreret og vigtig del af børns legekultur. Bogen beskriver børns leg med og omkring computeren og rummer såvel teoretiske udredninger som konkrete fortællinger fra de projekter, forfatteren har medvirket i. Carsten Jessen forsøger at forklare, hvorfor computerspil har opnået så stor popularitet blandt børn og unge, og hvad spillene betyder for leg og legekultur. Blandt andet påvises det, at børns fælles leg med computeren giver børn en social fornemmelse, der fuldt ud er på højde med den, der opnås ved andre former for leg.

Børnemotorik - udvikling og sammenhæng, af Birte Servais Bentsen. Gyldendal, kr. 190, 124 s.
Bogen handler om bevægeudvikling og uddyber således et vigtigt område inden for bl.a. psykologiens og fysiologiens beskrivelse af barnets udvikling. "Børnemotorik" lægger vægt på udvikling i forløb. Den handler ikke alene om milepælene: Hvornår barnet kan løfte hovedet, kravle, sidde o.s.v., men også om det, der foregår imellem disse tydeligt synlige færdigheder, småændringer, som hen ad vejen præger bevægelsernes kvalitet. Der vises sammenhænge bevægelserne imellem og sammenhænge mellem motorik og andre funktionsområder.

De stakkels forældre - Menneske - dit navn er stress, af Gideon Zlotnik. Forlaget Nielsens, kr. 198, 152 s.
Forfatteren har tidligere udgivet bøgerne "De stakkels drenge" og "De stakkels børn", han er speciallæge i børnepsykiatri og er tidligere overlæge på Glostrup Amtssygehus. Om bogens indhold siger han selv: "Vi lever i det 21. århundrede, i et døgnsamfund, men vores hjerne sidder fortsat fast i stenalderen. Derfor kan den simpelthen ikke følge med Således er stress blevet det moderne menneskes mellemnavn." Han mener, at stress nu må sættes højt på dagsordenen især i småbørnsfamilier og i daginstitutioner. Bogen redegør for de biologiske, psykologiske og kulturelle årsager til stress, og der tegnes et billede af en række reaktioner, symptomer og sygdomme, som forårsager stress. Ligesom der er forslag til behandling og forebyggelse af stress.

Hverken BUPL eller Børn&Unge formidler salg af de omtalte bøger.