Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 34
Generalforsamlinger 2005; BUPL Storstrøms Amt
Den der tier samtykker
Af: Trine Vinther Larsen
"Den der tier samtykker", lyder et gammelt ordsprog, som fint fortæller, hvorfor de 90 fremmødte pædagoger på BUPL Storstrøms Amts generalforsamling sidste torsdag ikke greb mikrofonen. Fra salen på Hotel Kong Valdemar i Vordingborg kom ingen indlæg om formandens beretning.
"Generelt var der ikke den store debat, og det må vel være udtryk for stor enighed," siger Gert Lorentzen, der på vegne af formand Ulla Smedegaard refererer aftenens hændelser for Børn&Unge.
Der var dog vigtige fokuspunkter i både beretning og fremtidigt arbejde at være enige i. 24 kommuner i Storstrøms Amt bliver til seks, når kommunalreformen gennemføres 1. januar 2007.
"Det betyder nye arbejdsgivere og dermed nye arbejdsvilkår for vores medlemmer," siger Gert Lorentzen og understreger, at BUPL allerede nu gør meget for at sikre, at lønaftaler, normeringsforhold og budgetter bliver efter højeste fællesnævner efter kommunesammenlægningerne.
Seks såkaldte styregrupper, med en leder og en tillidsrepræsentant repræsenteret fra hver af de nye kommuner, har kortlagt og analyseret vilkårene i forskellige kommuner, fortæller Gert Lorentzen.
"Vi gør alt, hvad vi kan for at fortælle de lokale politikere, at sammenlægningerne må have højeste serviceniveau som mål," siger han.
"Og så er det jo ikke de rigeste kommuner, der ligger i den sydligste del af Danmark her hos os, og det gør jo, at finansieringen af servicen presses ikke alene af kommunalreformen, men også af økonomien i de små landkommuner," siger han.
Et andet fokuspunkt i beretningen var et TR-projekt, som startede i 2002, og som blev evalueret i foråret. Projektet gik ud på at ruste tillidsrepræsentanterne til at få en central placering i kommunerne.
"Evalueringen viste, at målet mange steder faktisk er nået," siger han.

Bestyrelsen: Formand: Ulla Smedegaard, ikke på valg. HB-medlem: Mette Gerdøe, genvalgt. 1. suppleant til HB: Bøje Kristiansen, ikke på valg. 2. suppleant til HB: Gert Lorentzen. Faglig sekretær: Jens Peter Ørregaard, ikke på valg. Øvrige bestyrelse: Ikke på valg: Helle Olsen. Genvalgt: Flemming Jørgensen, Rune Kirchhof, Mette Laurentzius og Knud Ærbo. Nyvalgt: Søren Hejlskov og Lisbeth Møller. PBU-delegerede: Mette Laurentzius og Flemming Jørgensen.