Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 38
Leder: Samarbejde om kommunalreform
Sådanne initiativer fordrer samarbejder og aktiviteter på alle planer - både i det centralt organiserede samarbejdsforum og i alle dele af de enkelte organisationer.
Af: John Langford medlem af forretningsudvalget
Kommunalreformen kommer til at sætte sit præg på de kommende måneder og år som en af de helt store offentlige strukturændringer.
BUPL har allerede længe haft fokus på, hvilke konsekvenser reformen kan få på vores arbejdsområde, og hvordan vi tackler forandringerne. Nu er vi langt fremme med at etablere samarbejde med beslægtede organisationer for at intensivere arbejdet og tydeliggøre vore forventninger og krav til, hvordan opgaverne også fremover varetages bedst muligt, og hvordan medlemmernes arbejdsvilkår sikres.

I lighed med BUPL vil Danmarks Lærerforening, SL, PMF og FOA arbejde på at fastholde opgavevaretagelsen i kommunalt og regionalt regi og generelt sikre kvaliteten i de offentlige tilbud, hvor vi har vores daglige arbejde.
Det er også vigtigt, at faget er udgangspunkt for ledelse, at den professionsfaglige kvalitet i tilbuddene sikres, og at faget og fagligheden får en betydningsfuld placering i nye ledelsesstrukturer og ledelsesniveauer.
I det nye samarbejdsforum vil vi også sætte fokus på forholdet mellem rummelighed og specialisering i det pædagogiske arbejde, og vi vil naturligvis arbejde på sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, både regionalt og lokalt, ligesom vi vil søge indflydelse på de styringsmæssige forhold, der måtte blive resultatet af reformen.

Allerede inden jul sender regeringen de mange lovforslag, der knytter sig til reformen, ud til høring. I de første måneder af det nye år fremlægges lovpakken i Folketinget, hvor den skal være vedtaget inden sommer for at holde den stramme tidsplan, regeringen har valgt at lægge for arbejdet. At arbejdet absolut i den grad skal forceres, er vi ikke de eneste, der er stærkt kritiske over for!
For os - og for de øvrige parter i det nye samarbejde - gælder det imidlertid, at debat om indhold og kvalitet er så vigtig, at den ikke må forsvinde i snakken om kommunegrænser og om struktur. Derfor vil vi i den kommende tid satse på fælles analyser og dokumentationsarbejde for at belyse og underbygge vores viden og visioner om børne- og ungeområdet, også i forhold til de nye, store kommuner.

Vi påtænker at holde en række høringer på regionalt og lokalt plan for sammen med brugerorganisationer, beslutningstagere og kommunale topfolk at fordybe os i relevante problemstillinger og skabe en debat og dialog om, hvordan det samfundsmæssigt betydningsfulde arbejde med børn og unge kan udfolde sig i de kommende år.
Sådanne initiativer fordrer samarbejder og aktiviteter på alle planer - både i det centralt organiserede samarbejdsforum og i alle dele af de enkelte organisationer. Det er derfor afgørende, at BUPL i forbund og fagforeninger støtter op om og engagerer sig i det nye samarbejde. Vi har fælles interesser - og kun i et fællesskab kan vi gøre dem gældende.