Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 06
OK kampagne: Morgenmænd og stålkvinder
1.500 tillidsfolk til træf i Fredericia om OK 08 ser helst en mindelig løsning, men er klar til kamp, hvis det er det, der skal til for at få et lønløft.
Af: Ivan Enoksen
Under påskedemonstrationerne i 1985, som var foranlediget af Schlüter-regeringens indgreb i overenskomstforhandlingerne, kan der på pladsen foran Christiansborg godt have været endnu flere pædagoger til stede. Sikkert er det derimod, at de 1.500 tillidsfolk, som tirsdag i sidste uge var samlet til træf om overenskomstforhandlingerne i 2008, udgør den største BUPL-forsamling i nyere tid. Hvis ikke nogensinde.
Forbundsformand Henning Pedersen lagde heller ikke skjul på sin glæde, da han bød forsamlingen velkommen.

"Jeg er imponeret. Mange af jer må være stået op klokken 05.00 for kunne være her til tiden," sagde han indledningsvis.
Rettelsen kom prompte og fra flere sider i salen:
"Hallo, vi var oppe klokken 04.00."
Efter en musikalsk morgenrusker vendte Henning Pedersen tilbage med en status over overenskomstforhandlingernes ret bedrø-velige tilstand.
"Har I tænkt over, hvor usædvanligt blæsende februarvejret har været? Kun ved forhandlingsbordene har der været vindstille. Vi har fået lavet et par delforlig, som har gode ting i sig, men ved lønbordet har ikke den mindste lille vind rørt sig. Måske er det stilhed før stormen. I hvert fald er der denne gang blandt de offentligt ansatte store forventninger og også en stålsat vilje til at sætte magt bag kravene, hvis det skal til," fastslog Henning Pedersen.

Han kunne også berette, at trægheden i de fælleskommunale forhandlinger klart blev overgået ved BUPL's egne forhandlinger om de pædagogspecifikke krav.
"Arbejdsgiverne har hidtil blankt afvist alt, vi er kommet med."
Selve formålet med TR-træffet ud over at opdatere tillidsfolkene var, at klæde dem på med argumenter til den lokale debat og skabe et pres, der kan få arbejdsgiverne til at komme med indrømmelser.
Et pres, hvis første mål ifølge Henning Pedersen er at få skabt grundlaget for et KTO-forlig og et efterfølgende BUPL-forlig.

"Det er det, jeg går efter," sagde forbunds-formanden, idet han indrømmede, at risikoen for et sammenbrud var overhængende.
Et første sikkert fingerpeg om, hvilken vej det går, kommer fredag den 15. februar, når Kommunernes Landsforening og for-handlingsfællesskabet KTO forhandler de økonomiske rammer for en ny overens-komst.