Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 12
Arbejdsmiljø. Midtvestjyderne gaflerne pengene
Halvdelen af institutionerne, som har fået fore­byggelsespakker, ligger i BUPL MidtVestjyllands område. Næstformanden fortæller, hvordan det gik til.
Af: Trine Vinther Larsen
Et godt gammeldags brev og så en pjece vedlagt. Sådan oplyste BUPL MidtVestjylland medlemmerne om muligheden for at søge penge til arbejdsmiljøprojekter fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, de såkaldte forebyggelsespakker. Metoden gav pote, fortæller næstformand Per Hesselberg.
»En e-mail drukner hurtigt i institutionsledernes fyldte indbakker. En pjece er meget mere synlig end et link, man først skal klikke på for at få information om indholdet. Jeg tror, det er derfor, vi har haft held med at få så mange til at byde ind på de her midler,« siger han.
Over 50 procent af institutionerne, som indtil nu har fået forebyggelsespakkerne, ligger i det midtvestjyske. En af dem er Børne­huset Bøgespiren i Lemvig. Institutionen har modtaget penge til både et projekt om ergonomi og et om psykisk arbejdsmiljø.
»Vi hører os selv sige, hvor svært det er at finde pengene til at iværksætte sådan nogle projekter, så det er en gave nu at få muligheden for det,« siger institutionsleder Berit Møller Kildegaard.
Institutionen er ikke gået i gang endnu, men vil bruge projektpakkerne til at afdække, hvordan de kan skabe det gode arbejdsliv.
»I forbindelse med ergonomiprojektet får vi mulighed for at stikke en finger i jorden og tjekke vores rutiner. Vi har en stige til vugge­stuebørnene, men er vi gode til at bruge den? Det er en mulighed for at blive klar over vores visioner og følge dem,« siger Berit ­Møller Kildegaard.
Også dagtilbudsleder Anne-Marie ­Jensen fra Børnehaven Bangsbo i Struer hilser forebyggelsespakkerne velkommen. Institu­tionen har modtaget pakken til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i en af børnehavens afdelinger.
»Det er genialt. Vi er i forvejen i gang med en større proces, og de midler, vi har fået tildelt fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, vil vi bruge til et fremtidsværksted til efteråret som afslutning på processen,« siger hun.
Institutionen har fået 42.000 kroner til at gennemføre et forløb med syv ansatte i en afdeling i institutionen.
»Virker det godt, er det oplagt at kopiere forløbet til resten af institutionen,« siger Anne-Marie Jensen.
Hun er særligt glad for, at forløbet er beskrevet udførligt i en drejebog, som man følger trin for trin.
»Man sparer en masse tid på ikke selv at skulle opfinde, hvad der virker. Det er meget nemt at gå til,« siger hun.

Det indeholder forebyggelsespakkerne
Pakken indeholder et fast trin for trin-forløb, som institutionen skal følge. Selve forløbet er lidt forskelligt for de to pakker:
1: Mere fysisk aktivitet og mindre belastning
Primært om ergonomi og fysisk nedslidning. Igennem for­løbet arbejder personalet med at indrette institutionen, så man undgår dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft. Man finder i personalegruppen sammen ud af, hvilke fysiske aktiviteter der kan indarbejdes i hverdagen med børnene, og hvordan man kan nedsætte belastningerne på muskler og led. Forløbet tager 4 måneder.
2: Et bedre arbejdsliv
Om det psykiske arbejdsmiljø. Her arbejdes med at blive bedre til at håndtere særligt krævende børn og uoverensstemmelser med forældre, men der gives også tips til, hvordan man kan få rørt sig mere med børnene. I et fremtidsværksted finder personalet ud af, hvilke dårlige vaner i dagligdagen, man vil arbejde med at ændre. Forløbet tager 3-9 måneder og gennemføres sammen med en konsulent fra kommunen.