Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 29
Invester i børn og unge
Penge brugt på dag- og fritidsinstitutioner er en god investering. Derfor er de voldsomme besparelser på området en dårlig idé. BUPL vil også kæmpe for ligeløn, lovede BUPL's formand Henning Pedersen i sin mundtlige beretning på BUPL's 10. ordinære kongres.
Af: Steffen Hagemann
Daginstitutionerne skaber det fundament, som folkeskolen og de videregående uddannelser skal bygge videre på. Penge brugt på en tidlig, forebyggende indsats er en rigtig god investering, forklarede BUPL's formand ­Henning Pedersen i sin mundtlige beretning på BUPL's kongres i Nyborg i sidste uge.
I sin beretning nåede han at være enig med såvel den siddende regering som oppositionen, at tordne mod de kommunale besparelser, at varsle kamp for ligeløn og at kæmpe for investeringer i børn og unge.
Enigheden med den borgerlige regering drejede sig dog mest om regeringens vision om, at Danmark i 2020 skal høre til blandt de 10 rigeste lande i verden. For at nå det mål skal vi som nation blive bedre til iværksætteri, vækst og innovation.
"Samtidig skal vi ifølge statsministeren være blandt de bedste lande til at skabe lige mulig­heder for borgerne. I BUPL er vi enige i regeringens ambitioner. Vi bakker op om visionerne, og vi bakker op om, at der skal skabes lige muligheder for borgerne," sagde Henning Pedersen.
Så hørte enigheden ellers op. For regeringen peger på folkeskolen og de videregående uddannelser som kimen til vækst.

"Men regeringen glemmer det, der ligger først - nemlig daginstitutionerne. På den måde har regeringen planlagt at bygge et flot hus i flere etager: folkeskolen i stueetagen, ungdomsuddannelser ovenpå og videregående uddannelser som en statelig 2. sal. Men regeringen glemmer at bygge fundamentet i form af gode daginstitutioner, og så bliver huset jo altså noget vakkelvornt," sagde Henning Pedersen, der også fremhævede de vigtige sidebygninger i form af fritidsinstitutionerne.
"Hvis vi skal indfri regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdoms­uddannelse, og 50 procent skal have en videre­gående uddannelse, så skal vi sætte 100 procent ind allerede i dag- og fritidsinstitutionerne," fastslog Henning Pedersen.
Pædagogisk arbejde spiller en afgørende rolle for en god samfundsudvikling, påpegede Henning Pedersen. Derfor er der god grund til at forbedre forholdene for børn, unge og de pædagoger, der har ansvaret for dem.

"Så lidt ligesom Mark Twain sagde: 'Invester i jord. De er holdt op med at lave det', så vil jeg sige: Invester i børn og unge, mens tid er - de bliver aldrig børn og unge igen," sagde Henning Pedersen.

Kæden hopper af. Men det er svært at sætte 100 procent ind på grund af de kommunale besparelser, der er rullet hen over landet. 80 procent at landets kommuner vil skære ned på dag-, fritids- eller klubtilbuddene næste år. Halvdelen af kommunerne fyrer pædagoger på grund af besparelserne.
"Så kæden hopper af, når vi hører regeringens flotte målsætninger og samtidig oplever en så brutal budgetsituation ude i kommunerne. Det hænger simpelthen ikke sammen," sagde ­Henning Pedersen.
Regeringen vil spare os ud af krisen, sagde ­Henning Pedersen, der mener, at Socialdemokraternes og SF's 'En Fair Løsning' er bedre.
"Vi ser gerne et stop for besparelserne i den offentlige sektor. Vi ser hellere en investering i velfærden og en anerkendelse af det arbejde, som de offentligt ansatte udfører hver eneste dag. Derfor er 'En Fair Løsning' det bedste bud. Det betyder ikke, at vi kan love, at samtlige af landets pædagoger kan arbejde 12 minutter mere om dagen," sagde Henning ­Pedersen, som lovede, at BUPL efter et regeringsskifte vil gå konstruktivt ind i forhandlinger om at finde en alternativ vej, der kan øge arbejdsmængden.

Ligeløn. Overenskomstforhandlingerne er netop gået i gang. Her er det et nøglepunkt for BUPL, at der bliver gjort noget ved pædagogernes lønproblem, som ifølge BUPL især er et ligelønsproblem.
"Pædagoger tjener systematisk mindre end alle andre faggrupper med mellemlange videregående uddannelser. Det er ikke i orden," fastslog Henning Pedersen og beklagede, at arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) ikke vil indrømme, at der er et ligelønsproblem.
"KL siger, at den lønforskel, der er mellem mænd og kvinder, ikke kan kaldes et ligelønsproblem, men derimod er ganske logisk, fordi mænd søger derhen, hvor lønnen er høj. Vi siger det omvendt: Det er ikke mændene, der søger lønnen, men lønnen, der søger mændene som et varmesøgende missil," sagde Henning Pedersen.
BUPL's vision er, at der er ligeløn i det offentlige i 2020.