Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 11
BUPL mener - Dagtilbudslov: Godt initiativ trods mangler
Børn skal have ret til at møde en institution, hvor der er plads, hvor legepladsen rummer muligheder for at understøtte deres motoriske udvikling og sundhed, og hvor der er det rette antal pædagoger, som er motiverede og på forkant med viden om børns dannelse og udvikling.
Af: Birgitte Conradsen - næstformand
Familie- og Forbrugerminister Carina Christensen har fremsat et forslag om en ny dagtilbudslov, som blev førstebehandlet den 14. marts i Folketinget. I BUPL er vi glade for, at der nu ser ud til at komme en fælles lov på området. Vi undrer os dog over, at ministeren ikke samtidig med fremsættelsen af loven har udnyttet muligheden for at skabe generelle kvalitetsforbedringer for dag- og fritidsinstitutionerne. Det havde været oplagt.
BUPL har en del konkrete ønsker om ændringer, hvis den nye dagtilbudslov skal batte noget. For eksempel skal det fremgå af loven, at hovedformålet er pædagogisk. Det er børns dannelse, læring, socialisering og omsorg, der skal være i centrum. Derfor er loven også en oplagt mulighed for at præcisere den danske lovgivning, så det fremgår direkte, at alle børn har ret til en institutionsplads, og at den er af høj kvalitet. Børn skal ikke bare opbevares eller parkeres eller stoppes ind på for få kvadratmeter. Børn skal have ret til at møde en institution, hvor der er plads, hvor legepladsen rummer muligheder for at understøtte deres motoriske udvikling og sundhed, og hvor der er det rette antal pædagoger, som er motiverede og på forkant med viden om børns dannelse og udvikling. Det er på den måde, vi når i mål. For det giver glade, stimulerede børn med mod på livet. Det skal stå i loven, at alle børn har en almen rettighed til en institution af høj pædagogisk kvalitet. Det gør det ikke nu.
Det leder hen til et tredje ønske fra BUPL. Definitionen af kvalitet i dag- og fritidsinstitutioner skal ske ud fra et pædagogisk perspektiv. Det skal anerkendes i loven, at pædagogerne er eksperterne på området, fordi pædagoger har den fornødne professionelle viden, når kvaliteten i vores institutioner skal bevares og udvikles. Det er klart, at forældrene skal inddrages til dialog om kvaliteten, men det er vigtigt, at loven understøtter, at kvalitet er meget mere end summen af forældrenes individuelle ønsker. De professionelles viden skal være tungen på vægtskålen her.
Alt i alt er ideen om en dagtilbudslov rigtig, men vi mangler det sidste stik, hvis loven virkelig skal sikre det fremtidige liv i danske daginstitutioner. Det er pædagogernes viden og kunnen, der er garant for den sikring. Og derfor skal pædagoger i højere grad tænkes ind i loven.