Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 01
Fritidshjemmene overlever
Fritidshjem og sociale klubber bliver alligevel ikke skrevet ud af dagtilbudsloven. S-SF-R-regeringen har droppet den borgerlige regerings planer om at afskaffe de to institutionsformer.
Af: Steffen Hagemann
Medarbejdere og børn i fritidshjem og sociale klubber kan ånde lettet op. Begge institutionsformer overlever og bevarer deres lovgrundlag i dagtilbudsloven.
I over et halvt år har der ellers hængt en dødsdom over de to traditionsrige institutionstyper. Fritidshjemmene skulle laves til SFO’er, og de sociale klubber skulle flyttes til ungdoms- og folkeskoleloven. Dagtilbudsloven skulle kun gælde for børn fra 0-6 år.
Det aftalte VK-regeringen i juni 2011 med Kommunernes Landsforening i Økonomiaftalen, der fastlægger rammen for kommunernes økonomi.

Lokale løsninger. Men S-SF-R-regeringen har valgt ikke at udmønte den del af Økonomiaftalen for 2012. Forslaget glimrer nemlig ved sit fravær i regeringens lov­katalog.
Det nydannede Børne- og Undervisningsministerium bekræfter, at det betyder, at regeringen dropper forslaget. Ministeriet oplyser også, at regeringen grundlæggende synes, det er rigtigt at samtænke skole- og fritidstilbuddene for at få synergieffekter og optimal udnyttelse af personalets og ledelsens kompetencer. Men med de gældende regler er der masser af muligheder for, at kommunerne kan finde deres egne lokale løsninger.
Det har mange kommuner allerede gjort. 234.378 børn bliver nemlig nu passet i skolefritidsordninger. Landets 184 fritidshjem passer til sammenligning kun 17.249 børn ifølge Danmarks Statistik. Godt halvdelen af alle landets fritidshjem befinder sig i øvrigt i hovedstaden.
Der findes 573 fritids- og ungdomsklubber med 76.322 medlemmer.

SFO er dyrere. For de forældre, der har børn gående i fritidshjem, er fritidshjemmenes overlevelse en god økonomisk nyhed. For ifølge dagtilbudsloven er der loft over betalingen på fritidshjem. Der er intet loft over betalingen for en SFO-plads.
Den gennemsnitlige SFO-takst er steget med 15 procent siden kommunalreformen i 2007. I samme tidsrum er fritidshjemstaksten kun steget med 1,1 procent.
Den dyreste fritidshjemsplads, som Svendborg Kommune kan levere, koster ifølge De kommunale Nøgletal 1415 kroner om måneden. I 63 kommuner er en SFO-plads dyrere end en fritidshjemsplads i Svendborg.
Absolut dyrest er det i Nyborg, hvor en SFO-plads koster 2165 kroner. En børnehaveplads koster 1414 kroner i samme kommune.
Forældrenes indflydelse er også mindre i skolefritidsordninger. I institutioner efter dagtilbudsloven har forældrene nemlig indflydelse via forældrebestyrelsen. I skolefritidsordningerne går forældreindflydelsen gennem skolebestyrelsen.