Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 16
Syg og svigtet: Kommunen spændte ben
Siden 2006 har Ingelise Pedersen kæmpet med Københavns Kommune for retten til at blive arbejdsprøvet. Nu har retten slået fast, at hun skulle have været arbejdsprøvet for længst. Hun får nu en erstatning på 500.000 kroner.
Af: Julie Hardbo Larsen
’Du skal ikke arbejdsprøves, du skal bare tabe dig, og så kan du gå på arbejde bagefter’.
Den besked fik Ingelise Pedersen (64 år) af Københavns Kommune. Efter tre års sygemelding kunne hun i 2009 ikke længere få sygedagpenge. Nu ville hun gerne arbejdsprøves, så det kunne blive afgjort, om hun skulle tilbage på arbejdsmarkedet eventuelt i et flexjob eller ved hjælp af revalidering.
Men kommunen udelukkede arbejdsprøvningen, så længe Ingelise Pedersen var svært overvægtig. Det var et problem, for Ingelise Pedersen kan ikke tabe sig, så hun var dybt frustreret.
»Det var slet ikke et realistisk forslag, at jeg skulle tabe mig. Siden min fejlslagne fedme­operation i 1974 har jeg prøvet alle kure og metoder til vægttab, men intet virker,« fortæller hun.
Derfor gik Ingelise Pedersen arbejdsløs i flere år og levede, efter at sygedagpengene stoppede i februar 2009, kun af en privat pensions­forsikring. Med hjælp fra BUPL søgte hun flere gange om både førtidspension og arbejdsprøvning, men førtidspensionen blev afvist, og arbejdsprøvningen blev aldrig til noget.
Den 17. marts 2011 trak Ingelise Pedersen og BUPL Københavns Kommune i retten. De mente, at kommunen skulle have arbejdsprøvet Ingelise Pedersen og afklaret hendes arbejdsevne, inden hun røg helt ud af syge­dagpengesystemet. De mente samtidig, at kommunen ikke kunne afvise Ingelise
Pedersens ret til at få andre ydelser, som for eksempel førtidspension, med den begrundelse, at hun ikke var arbejdsprøvet.
24. august i år fik Ingelise Pedersen og BUPL endelig ret. Der faldt dom i sagen, og Københavns Kommune tabte sagen. Nu skal Ingelise Pedersen have 500.000 kroner i erstatning af Københavns Kommune, fordi kommunen nægtede at arbejdsprøve hende.

Dømt til overvægt. Ingelise Pedersen har været overvægtig, så længe hun kan huske. I 1974 vejede hun 165 kg, og da vægten blev for for stor en belastning, gik hun til lægen. Lægen kunne ikke finde nogen forklaring på, at Ingelise Pedersen blev ved med at tage på og mente, at den bedste løsning på problemet ville være en fedmeoperation.
Ingelise Pedersen blev fedmeopereret ved en såkaldt shunt-operation, men som med mange andre shunt-operationer gik noget galt, og Ingelise Pedersen har siden døjet med gener som følge af operationen. Hun kan ikke optage vitaminer og mineraler, og hun kan ikke tåle mange friske madvarer. Tabe sig kan hun slet ikke.
Derfor var de mange ekstra kilo en tro følge­svend i hverdagen og i arbejdet som pædagog og børnehaveleder i de 37 år, Ingelise Pedersen nåede at være på arbejdsmarkedet, før kroppen sagde stop. Det skete i 2006.
»Selvfølgelig gjorde det ondt at arbejde, og jeg tog masser af smertestillende medicin indimellem, men jeg kunne passe mit arbejde, selvom jeg var overvægtig,« smiler hun.

Kompliceret sygdomshistorie. Da Ingelise Pedersen i april 2006 blev sygemeldt første gang, regnede hun med, at hun skulle tilbage i sit job som leder, når de knæoperationer, som hun skulle have, var overstået.
Virkeligheden blev dog en anden, for i november 2006 lukkede institutionen, og Ingelise Pedersen blev fyret. Samtidig betød en depression, en trafikdræbt bror og komplikationer i forbindelse med den gamle fedme­operation, at Ingelise Pedersen ikke var i stand til at komme i arbejde igen.
»Sådan som det er gået de seneste seks år, ville jeg ikke kunne klare jobbet som pædagog længere,« siger Ingelise Pedersen, der udover knæene også har måttet igennem en hofteoperation og et brækket bækken. Nu venter hun på en ny hofte mere.

Flere omgange sygedagpenge. Ingelise Pedersen fik med hjælp fra BUPL ad flere omgange forlænget sine sygedagpenge, nogle gange først med tilbagevirkende kraft, indtil kommunen vurderede, at der ikke var flere muligheder for forlængelse. Ingelise Pedersen var pr. 15. februar 2009 ikke længere berettiget til at få sygedagpenge.
»Jeg var glad for at få sygedagpengene, for ellers havde jeg kun en svagelighedspension fra min private pensionsopsparing. Jeg har virkelig kunnet mærke det økonomisk, at jeg er gået fra et fast lønnet job til i dag kun at få min svagelighedspension,« siger Ingelise Pedersen.
Da kommunen besluttede at stoppe hendes sygedagpenge og ikke ville sætte gang i arbejdsprøvningen, ankede Ingelise Pedersen og BUPL kommunens afgørelse, men Beskæftigelsesankenævnet var enig med kommunen. BUPL gik derefter til Ankestyrelsen, der ikke ville tage sagen op, da styrelsen fandt, at den ikke var principiel.
Derfor besluttede BUPL i marts 2011 at lægge sag an mod Københavns Kommune. Halvandet år senere slog dommeren i byretten fast: Kommunen har jokket gevaldigt i spinaten.

En principsag. Ingelise Pedersen glæder sig over, at hun nu har fået medhold i, at kommunen handlede forkert ved ikke at tilbyde hende arbejdsprøvning.
»For mig har hele den her sag ikke noget med penge at gøre. Det er princippet i, at Københavns Kommune har behandlet mig, som den har. Jeg ville gerne have været arbejdsprøvet, så jeg kunne komme i gang igen,« siger Ingelise Pedersen.
Lis Pedersen, faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget i BUPL, er glad for, at Ingelise Pedersen har vundet sagen.
»Det er bare ikke i orden, at kommunerne lader som ingenting, og tager folks forsørgelsesgrundlag fra dem. Uanset hvad, så skal kommunen følge loven. Den skal foretage en vurdering af sygdom og arbejdsevne, og det har den ikke gjort,« siger Lis Pedersen.
Advokat Søren Kjær Jensen, der har ført sagen i retten for Ingelise Pedersen, finder sagen interessant, fordi det for første gang er lykkes at få en kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet en sygedagpenge­modtager. Kommunen har selv flere gange i forløbet bemærket, at Ingelise Pedersen burde have været arbejdsprøvet, men alligevel er det ikke sket.
»Det sætter hende i en umulig situation. På den ene side afviser kommunen at give hende revalidering, flexjob eller pension, med henvisning til at hun ikke er ordentligt afklaret. På den anden side har man undladt at sætte afklaringen i gang,« siger Søren Kjær Jensen.

Sagen er anket. Københavns Kommune har anket sagen. I BUPL håber man, at
Ingelise Pedersen endnu en gang vil få medhold.
»Hvis vi vinder sagen igen, vil det betyde, at kommunerne ikke kan lade som ingenting eller for eksempel sige til folk, at de bare skal tabe sig. Kommunerne bliver nødt til også at arbejdsprøve,« siger Lis Pedersen.
For Ingelise Pedersen var det en fantastisk lettelse at vinde sagen i byretten. Selvom hun gennem hele forløbet har fået stor hjælp fra BUPL, har det været et pres at leve i uvished.
»Det har været enormt hårdt, at jeg er blevet kasseret fra arbejdsmarkedet, at jeg ikke har kunnet komme videre og ikke har vidst, hvad det hele ender med,« fortæller hun.

Sygedagpengeregler
Du kan som udgangspunkt modtage sygedagpenge i 52 uger. Hvis du er syg i længere tid, kan sygedagpengeperioden forlænges. Du kan med forlængelser højst få dagpenge i 3 x 52 uger.
Dagpengene kan forlænges, hvis
• Kommunen vurderer, at din arbejdsevne skal afklares.
• Kommunen vurderer, at du kan komme i arbejde igen ved hjælp af lægelig behandling eller revalideringsforløb.
• Det er uafklaret, om du skal have flexjob eller førtidspension.
• Der er rejst sag om erstatning på grund af en arbejdsskade.
• Du venter på at få tilkendt førtidspension.
• Du har en livstruende sygdom.

Hvis du er sygemeldt og har brug for råd og vejledning i forbindelse med udbetaling eller ophør af sygedagpenge, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening.