Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 14
BUPL MENER: Tale er guld
Hvis man som pædagog er vidne til, at børn mistrives, fordi normeringen gør det umuligt at give tilstrækkelig opmærksomhed og voksenkontakt, burde man være forpligtet til at råbe op.
Af: Tonny Andersen medlem af forretningsudvalget
Et gammelt mundheld siger, at 'tale er sølv, men tavshed er guld'. Mundheldet er udtryk for en folkelig erfaring om, at det kan være farligt at råbe op.
Grundloven garanterer borgerne en absolut ytringsfrihed. På papiret i hvert fald. Men man skal være stærk og have stor økonomisk eller politisk magt for at kunne praktisere denne ytringsfrihed uden store personlige omkostninger.
Helt tilbage til 1980 udkom bogen 'Tale er guld', som omhandlede fire konkrete eksempler på offentligt ansatte, hvis ytringsfrihed var blevet ramt. Det var personlige historier om fyringer eller fyringstrusler, som alle har haft karakter af straffeforanstaltninger, fordi personerne havde forsøgt at tage ytringsfriheden alvorligt og bruge den. Meget tyder på, at det ikke er blevet bedre siden, når man læser dette nummer af Børn & Unge.
Også pædagogernes ytringsfrihed er under pres. Som det fremgår af artikler i dette blad, dukker pædagogerne sig og tier stille, selvom de har lyst til at råbe op. Mange pædagoger tør ikke deltage i den offentlige debat, fordi de enten har fået mundkurv på af ledelsen eller selv vælger at tie af frygt for følgerne. Som en leder siger det, har pædagoger en utrolig stor faglighed og faglig stolthed, som imidlertid lider under besparelser og dårlige arbejdsforhold. Samme leder peger på, at der, i takt med at forholdene er blevet værre, er færre, der tør råbe op.
Det moderne menneske, og det gælder også pædagoger, finder en stor del af sin identitet i sit arbejde. Som forskeren Rasmus Willig, siger det, er det udtryk for engagement, når medarbejdere ytrer sig kritisk om deres arbejde. Hvis muligheden for at ytre sig begrænses, forsvinder noget af meningen med arbejdet. Det rammer identiteten og kan i sidste ende føre til stress og udbrændthed. Hvis kritikken bliver blokeret, rejser den andre steder hen, og kan nemt blive rettet mod en selv, så ydre forhold, som burde være målet for kritik, bliver til indre forhold.
Det er et stort demokratisk problem, hvis offentligt ansatte ikke tør give udtryk for, hvordan de oplever deres arbejdsforhold. Det betyder, at vi går glip af vigtig information, som kunne bruges til at øge kvaliteten
Som ansat burde man være forpligtet til at sige sin mening i alle tilfælde, hvor ens ekspertise påkalder det. Hvis folk ikke tør bruge deres ytringsfrihed eller straffes for at bruge den, øges risikoen for at overse fundamentale forhold. Hvis man som pædagog er vidne til at børn mistrives, fordi normeringen gør det umuligt at give tilstrækkelig opmærksomhed og voksenkontakt, burde man være forpligtet til at råbe op. Det er imidlertid op til politikerne og de kommunale forvaltninger at sikre, at det kan ske i gensidig åbenhed og forventning om, at det sker for at sikre børnene de mest optimale forhold.
Skal man komme problemet, med at pædagogerne ikke tør ytre sig i den offentlige debat, til livs, må der lovgivning til, der sikrer at ingen fyres, fordi de har benyttet deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Det gamle ordsprog skal vendes, så tale bliver guld.